Gazownictwo

Spółka na podstawie odpowiednich licencji i uprawnień zajmuje się eksploracją, wydobyciem, dystrybucją i sprzedażą gazu kopalnianego. Za pomocą zamkniętego systemu dystrybucji gaz kopalniany jest dostarczany do własnych jednostek kogeneracyjnych i innych odbiorców. Proces wydobycia i dystrybucji gazu kopalnianego jest kierowany przez dział dyspozytorski spółki.


Roboty wiertnicze
Energetyka
Urządzenia wiertnicze
Pompy ciepła
Gazownictwo

Prace wiertnicze

Ponad 60 letnie doświadczenie w wykonawstwie wierceń powierzchniowych i dołowych. Oferujemy szerokie spectrum otworów pod względem potrzeb poboru rdzenia, wymagań dot. średnicy, bądź końcową zabudowę otworu. DPB to kompleksowe rozwiązania dla realizacji otworów od planowania, poprzez opracowania projektowe, uzyskanie pozwoleń administracyjnych. Forma specjalizuje się w szybkiej, bezpiecznej dla środowiska i nowoczesnej technologii wykonywania otworów wykorzystujących ciepło Ziemi wykorzystywanych w pompach ciepła, które wykonujemy na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji.


Energetyka

Spółka eksploatuje 24 jednostki kogeneracyjne, spalające gaz kopalniany do celów produkcji energii elektrycznej i ciepła.¨Jednostki kogeneracyjne są małymi zdecentralizowanymi źródłami energii. W ostatnim czasie realizowana jest modernizacja urządzeń w celu zapewnienia wykorzystania również gazu o zawartości metanu 25 – 35%. Bez tej modernizacji nie byłoby możliwe wykorzystanie niskoprocentowego gazu.


Specjalistyczne usługi inżynierskie i geologia

Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie prac hydrogeologicznych, inżyniersko-geologicznych i związanych z ochroną środowiska.. Nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy również w obszarze rozpoznawania i eksploatacji paliw stałych i gazowych. Nasi specjaliści posiadają niezbędne kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami, stosownymi certyfikatami, ale głównie praktyką. Jesteśmy gotowi świadczyć dla Państwa usługi związane z geologią złożową, środowiskiem i ekologią, hydrogeologią, geomechaniką, geofizyką, szacunkami zasobów kopalin, odmetanowaniem i wentylacją kopalni.


Warsztaty mechaniczne oraz urządzenia wiertnicze

Serwis i usługi na zlecenie obejmują usługi ślusarskie, tokarskie CNC, spawalnicze – elektro-oporowe, CO, argon, stal nierdzewna, aluminium, WESTAX – perforacja rur stalowych o długości od 1 do 3 m oraz średnicy od 70 do 240 mm. Oferujemy serwis i produkcję dołowych maszyn wiertniczych z napędem elektryczno-hydraulicznym i pneumatycznym o szerokim zakresie zastosowań przy odwiertach geologiczno-badawczych, otworach odwodnieniowych, otworach dla robót strzałowych w caliźnie węglowej, wysokociśnieniowych odwiertach iniekcyjnych, odwiertach odprężających, otworach iniekcyjnych i testowych oraz otworach odmetanowania itp.


Laboratoria geologiczne i specjalne prace rekultywacyjne

Laboratorium geologiczne posiadają nowoczesny sprzęt, świadcząc usługi analityczne w zakresie badań gazów. Nasze laboratorium posiada akredytację nr 1091 wydaną przez Czeski Instytut Akredytacji (ČIA) zgodnie z normą ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.


Pompy ciepła – mała geotermia otworowa

To tania, czysta i przyjazna środowisku technologia ogrzewania Waszego domu. Green Gas DPB oferuje kompleksową dostawę pomp ciepła z wykonaniem otworów wykorzystujących ciepło Ziemi oraz realizację całego systemu grzewczego w jednym pakiecie, tak by wszystkie zmartwienia zostały po naszej stronie.

© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.