inženýrské služby

Green Energy Park Sviadnov

Areál ve Sviadnově pokračuje v přípravách průmyslové zóny

Společnost Green Gas RE, s.r.o. je vlastníkem průmyslového areálu ve Sviadnově, tedy území bývalého dolu Staříč lokalita Sviadnov. Důl Staříč, který zahrnuje i lokalitu Sviadnov, byl založen v roce 1963, těžba byla ukončena ke dni 31.12.2017.​Celková disponibilní plocha areálu činí 43 000 m2. Regulativ zastavění dle územního plánu obce činí 95 %.

V roce 2019 byla zahájena sanace a revitalizace území Dolu Sviadnov, která probíhá dodnes. Cílem společnosti je provést revitalizaci areálu odstraněním nepotřebných a nevyužívaných objektů po bývalém Dole Sviadnov a připravit toto území k novému využití v souladu s územním plánem obce.

Společnost Green Gas RE, s.r.o. je příjemcem dotace Moravskoslezského kraje pro projekt: Green Energy Park Sviadnov – podpora předprojektové přípravy. Projekt se zabývá přípravou konverze brownfieldu ve Sviadnově s následnou výstavbou s důrazem na využití čisté energie.

V 12/2022 byla zahájena rozvojová fáze zpracováním studie proveditelnosti zástavby areálu, jejíž dokončení se předpokládá v 06/2023. Studie proveditelnosti si klade za cíl ověřit různé varianty projektu a posoudit uskutečnitelnost projektu, navrhnout nejlepší možné využití území v souladu s územním plánem. Studie počítá nejen se zachováním technické památky těžní věže vtažné jámy I/2, ale i s jejím dalším funkčním využitím v rámci území. V 02/2023 byla ukončena útlumová fáze spočívající v zajištění důlních jam, vybudování plynové jámy a v demolici nepotřebných objektů. Areál ve Sviadnově patří mezi strategický brownfield Moravskoslezského kraje.

Nechte nám na sebe kontakt

  Zaujaly Vás naše služby? Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.
  Máte dotaz?

  Zavolejte nám nebo napište

  hodiny

  Každý pracovní den
  od 8:00 do 17:00

  tel

  +420 558 612 111