inženýrské služby

Green Energy Park Sviadnov

Areál ve Sviadnově pokračuje v přípravách průmyslové zóny

Společnost Green Gas RE, s.r.o. vlastní průmyslový areál ve Sviadnově, dřívější území dolu Staříč, který byl založen v roce 1963. Tento důl, zahrnující i lokalitu Sviadnov, ukončil těžbu k 31. prosinci 2017. Celková disponibilní plocha areálu činí 43 000 m2 a podléhá zastavitelnosti regulativem územního plánu obce ve výši 95 %.

Sanace a revitalizace území Dolu Sviadnov byla zahájena v roce 2019 a stále pokračuje. Hlavním cílem společnosti je provést revitalizaci areálu odstraněním zastaralých a nevyužívaných objektů, aby bylo možné připravit toto území k novému využití v souladu s územním plánem obce.

Společnost Green Gas RE, s.r.o. získala dotaci od Moravskoslezského kraje z OP Spravedlivá transformace na projekt: Green Energy Park Sviadnov – podpora předprojektové přípravy. Tento projekt se zaměřuje na konverzi brownfieldu ve Sviadnově a následnou výstavbu s důrazem na využití čisté energie.

V prosinci 2022 byla zahájena rozvojová fáze zpracováním studie proveditelnosti zástavby areálu, která byla dokončena v červnu 2023. Tato studie posoudila různé varianty projektu, ověřila jeho proveditelnost a navrhla optimální využití území v souladu s územním plánem. Projekt počítá se zachováním technické památky těžní věže vtažné jámy I/2. V únoru 2023 byla dokončena útlumová fáze, která zahrnovala zajištění důlních jam, vybudování plynové jámy a demolici nepotřebných objektů.

Projekt se aktuálně připravuje na podání žádosti do navazující výzvy OP Spravedlivá transformace OPST34/2024, jehož cílem je zpracování konkrétní projektové dokumentace. Areál ve Sviadnově je považován za strategický brownfield Moravskoslezského kraje.

Nechte nám na sebe kontakt

  Zaujaly Vás naše služby? Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.
  Máte dotaz?

  Zavolejte nám nebo napište

  hodiny

  Každý pracovní den
  od 8:00 do 17:00

  tel

  +420 558 612 111