inženýrské služby

Hydrogeologický průzkum

Provedeme hydrogeologický průzkum nebo průzkum znečištění životního prostředí

Ať už plánujete vrtanou studnu, čističku odpadních vod nebo potřebujete zjistit míru znečištění území, zajistíme pro vás hydrogeologický průzkum s odborným posudkem.

Hydrogeologický průzkum využijete pro:

 • hodnocení hydrogeologických poměrů území,
 • hodnocení znečištění hydrosféry a zemin,
 • hodnocení pozemků pro výstavbu vsakovacího zařízení,
 • hodnocení území pro realizaci vrtu pro tepelné čerpadlo,
 • odběry, analýzy a vyhodnocení vzorku podzemních vod, povrchových vod, zemin a odpadů,
 • průzkum pozemků pro realizaci vodního zdroje.
Hydrogeologický průzkum
Hydrogeologický průzkum

Odborná posudková činnost

V oblasti hydrogeologie vykonáváme znaleckou činnost jako znalecká kancelář dle zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Na odbornost a kvalitu naší práce se můžete spolehnout.

Hydrogeologický model

Díky softwaru FEFLOW a výkonné výpočetní stanici dokážeme modelovat širokou škálu problematických aspektů proudění podzemní vody a šíření tepla v horninovém prostředí, například proudění vody a šíření kontaminace, procesy při zatápění hlubinných dolů, šíření tepla v okolí vrtů pro tepelná čerpadla atd.

Proč spolupracovat právě s námi?

Mnohaleté zkušenosti

Naše zkušenosti z různorodých oblastí hydrogeologie jsme měli možnost využít ve významných projektech na republikové úrovni a při spolupráci s akademickou sférou. 

Ekologický přístup

Svými činnostmi se snažíme podílet na zmírňování negativních dopadů na složky životního prostředí. Tento přístup uplatňujeme při realizaci veškerých geologických prací, provádění hydrogeologického průzkumu a průzkumu znečištění životního prostředí.

Nechte nám na sebe kontakt

  Zaujaly Vás naše služby? Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.
  Máte dotaz?

  Zavolejte nám nebo napište

  hodiny

  Každý pracovní den
  od 8:00 do 17:00

  tel

  +420 558 612 111