inženýrské služby

Green Energy Park Sviadnov

Przygotowujemy obszar Sviadnov pod późniejszą zabudowę

Spółka Green Gas RE, s.r.o. jest właścicielem obszaru przemysłowego we Sviadnowie, a więc terenu byłej kopalni Staříč obszar Sviadnov. Kopalnia Staříč , obejmująca również obszar Sviadnov, była założona w 1963 roku, wydobycie zostało ukończone w dniu 31 grudnia 2017, od tego dnia rozpoczęto prace wyburzeniowe.

Dostępna powierzchnia wynosi ogółem 43 000 m². Obszar zabudowy według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wynosi to 95%.

W 2019 roku rozpoczęto rekultywację i rewitalizację obszaru KWK Sviadnov, która trwa do dziś. Zadaniem Green Gas RE, s.r.o. jest przeprowadzenie rewitalizacji terenu poprzez usunięcie zbędnych i niewykorzystanych obiektów byłej kopalni Sviadnov i przygotowanie tego obszaru do nowego użytkowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Firma Green Gas RE, s.r.o. jest beneficjentem dotacji z Województwa Morawsko-Śląskiego na projekt: Green Energy Park Sviadnov – wsparcie przygotowania przedprojektowego.

Projekt dotyczy przygotowania do przekształcenia terenów zdegradowanych we Sviadnovie dla późniejszej zabudowy z naciskiem na wykorzystanie czystej energii.

W grudniu 2022 rozpoczęto fazę zagospodarowania od przygotowania studium wykonalności zagospodarowania terenu, którego zakończenie planowane jest na czerwiec 2023. Studium wykonalności ma na celu zweryfikowanie różnych wariantów projektu i ocenę wykonalności projektu, zaproponowanie najlepszego możliwego wykorzystania terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W opracowaniu przewidziano nie tylko zachowanie objektu zabytkowego – wyciągowej wieży szybowej I/2, również z jej dalszym użytkowaniem na tym obszarze. W lutym 2023 zakończono etap likwidacji polegający na zabezpieczeniu wyrobisk górniczych, budowie „szybu gazowego“ oraz rozbiórce zbędnych budynków. Teren w Sviadnovie jest jednym ze strategicznych projektów regionu Morawsko-Śląskiego i stanowi propozycję inwestycyjną 18. edycji Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Perspektyw Inwestycyjnych we Francji.

Zostaw nam kontakt

  Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zostaw nam kontakt, a my skontaktujemy się z Tobą.
  Masz pytanie?

  Zadzwoń do nas lub napisz do nas

  hodiny

  Każdy dzień roboczy
  od 8:00 do 17:00

  tel

  +420 558 612 111