Plynárenské činnosti

Společnost se na základě příslušných licencí a oprávnění zabývá průzkumem, těžbou, distribucí a prodejem důlního plynu. Pomocí uzavřené distribuční soustavy je důlní plyn dodáván vlastním kogeneračním jednotkám i externím odběratelům. Provoz těžby a distribuce důlního plynu je řízen dispečerským pracovištěm společnosti. 

 


Vrtné práce
Energetika
Vrtné stroje
Tepelná čerpadla s vrty
Plynárenské činnosti

Vrtné práce

Dodavatelské provádění povrchových i důlních vrtů s více než 60letou tradicí. Dle potřeby zákazníků můžeme zajistit široké spektrum vrtů z pohledu jejich účelu, odběru jádra, požadavků na průměr vrtu či konečné vystrojení vrtů. V kombinaci s našimi specializovanými inženýrskými kapacitami můžeme nabídnout komplexní řešení realizace vrtů od jejich návrhu, projektového zpracování, legislativního schválení až po konečnou realizaci. Práce realizujeme soupravami značky Nordmeyer, Wirth, Turmag, Sandvik a stejně tak soupravami vlastní výroby. Specialitou je rychlá a ke svému okolí šetrná realizace vrtů pro tepelná čerpadla s využitím moderních technologií. Jedinečná technologie v Evropě pro realizace velkoprůměrových vrtů průměru až 3 m - WIRTH HG 210 (ATEX).  


Energetika

Společnost provozuje 24 kogeneračních jednotek spalujících důlní plyn za účelem výroby elektrické energie a tepla. Kogenerační jednotky jsou malé decentralizované energetické zdroje. V poslední době dochází k úpravě zařízení, kterou je zajištěno využití plynu i s obsahem metanu 25 – 35%. 


Specializované inženýrské služby a geologie

Společnost poskytuje specializované služby se zaměřením na hydrogeologické, inženýrsko-geologické a ekologické práce. Dlouholeté zkušenosti nabízíme rovněž v oblasti průzkumu a hornictví pevných paliv či zemního plynu. Odborníci společnosti jsou vybaveni potřebnými zkušenostmi, kvalifikací s odbornými způsobilostmi, certifikáty a praxí, jsou připraveni řešit problémy z oborů ložiskové, environmentální, geologie, hydrogeologie, geomechaniky, geofyziky, výpočtu zásob nerostných surovin a degazace a větrání dolů. 


Dílenské činnosti a Vrtné stroje

Dílenské činnosti (zámečnické práce, CNC výroba, opravy hydraulických a pneumatických systémů apod.). Servis a zakázková výroba důlních vrtných strojů pro geologicko -průzkumné a degazační vrty, odvodňovací vrty, odlehčovací vrty pro protiprůtržovou prevenci, vrty pro vysokotlakou injektáž, vrty pro trhací práce v uhlí.


Geologické laboratoře a speciální sanační práce

Geologické laboratoře jsou moderně vybavené pracoviště poskytující analytické služby v oblasti rozborů plynů. Geologické laboratoře jsou zkušební laboratoř č. 1091 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018


Tepelná čerpadla s vrty

Jde o levný, čistý a přitom pohodlný způsob vytápění Vašeho domu. Green Gas DPB Vám nabízí dodávku tepelného čerpadla s vrtem a realizaci celého otopného systému jako jeden balíček, takže se nemusíte o nic starat.