Živě vrtání pro tepelná čerpadla


Pátek 18. 6. 2021

Živě vrtání pro tepelná čerpadla

Zajímá vás, jak probíhá vrt pro tepelná čerpadla? Jak efektivně využít geotermální energie, která patří mezi obnovitelné a stabilní zdroje tepla a je výsledkem působení tepelné energie zemského jádra? Green Gas DPB je zkušeným odborníkem v realizaci vrtných v různém typu podloží…

V letech 2001-2020 zrealizovala celkem 587 km vrtů pro tepelná čerpadla na území České a Slovenské republiky. Vrty pro tepelná čerpadla na principu země-voda přináší pohodu pro obytné budovy či velké průmyslové podniky. Názorně při realizaci vrtu pro tepelná čerpadla pro Dům kultury Vítkovice, a.s.


Nejčastěji kladené otázky:

Co to znamená vytápění technologií země-voda?

„Představte si ledničku, která čerpá vzduch z okolního prostředí a ten ochlazuje. Tepelné čerpadlo funguje přesně naopak. Odebírá teplo z horninového prostředí. Teplo ze země pak přivádí k tepelnému čerpadlu pomocí nemrznoucí kapaliny v jednom či ve více vrtech. Kapalina cirkuluje v potrubí (tzv. kolektor) zapuštěných ve vrtech do hloubky 80 – 200 m. Toto teplo pak předává do otopného systému vytápěného objektu a také ho využívá pro přípravu teplé vody.“

Komu jsou tyto služby určeny?

„Našim klientem je každý, kdo chce moderně, ekologicky a levně topit. Jak fyzické osoby, které plánují tepelné čerpadlo, nebo topenářské firmy, tak i průmyslové podniky.“

Jaké výhody přináší vrtání moderní technologií?

„Klíčovým aspektem našich nových vrtných souprav je schopnost souběžného vrtání pažnicemi i tyčemi s vrtným nástrojem. Realizace těchto dvou kroků zároveň umožňuje zrychlit činnosti až o 30 % oproti klasické technologii vrtání. Nově je možné také využívat elektronické předvolby režimů vrtání a tím usnadnit a zrychlit obslužné činnosti soupravy. Výhodou tepelného čerpadla na principu teplo ze země je bezstarostný, dlouhodobý, bezúdržbový, čistý, bezobslužný a tichý provoz. A obsluhu zvládne každý člen rodiny.“

Green Gas DPB vrt pro TČ
© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.