Úspěšné vzdělávání zaměstnanců


Úterý 12. 4. 2022

Celkem 42 zaměstnanců středního a top managementu Green Gas DPB úspěšně ukončilo vzdělávací program Manažer projektu nebo Vedoucí provozu: mistr/mistrová realizované díky projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Dodavatelem programů byla společnost Neuron consulting, s.r.o.

Vzdělávání nad rámec udržování kvalifikačních požadavků souvisejících s pracovním zařazením zaměstnanců či změnou legislativy zaměřené na aktuální potřebu firmy patří k aktuálním personálním prioritám společnosti Green Gas DPB.

V reakci na změnu a vývoj externího a interního prostředí a strategický rozvoj společnosti se podařilo získat nové poznatky a rozšířit obzory v oblasti nastavení a řízení projektů a hledat další možnosti zlepšování ať už ve vedení pracovníků nebo ve firemních procesech.

„Získané poznatky využívám v praxi zejména při každodenním řízení lidí. Díky řešení konkrétních případových studií jsem měla možnost si osvojit osvědčené praktiky. Zpětná vazba lektora byla pro mě přínosná zejména v oblasti motivace zaměstnanců, stanovování „smart cílů“ v rámci každodenního řízení mého pracovního týmu a vysvětlování procesu změn. “ Ing. Radka Kreutzigerová, absolventka vzdělávací akce Vedoucí provozu: mistr/mistrová© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.