Úspěšná recertifikace Green Gas DPB


Pátek 14. 10. 2022

Společnost Green Gas DPB úspěšně obhájila systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle norem ČSN EN ISO 9001, 14001 a ČSN ISO 45001 v recertifikačním auditu na další 3leté období. 

Navíc byl naší firmě propůjčen certifikát výjimečnosti, určený vybraným společnostem působícím na českém trhu napříč všemi oblastmi průmyslu a služeb, které garantují dlouholeté zlepšování svých procesů nebo výrobků a mají zavedených více certifikovaných systémů řízení.

Díky těmto systémům naše společnost dodává výrobky a služby v požadované kvalitě, s ohledem na životní prostředí, na základě dlouhodobě kvalitních vztahů s dodavateli a ke spokojenosti zákazníků a může se pyšnit zaměstnanci, kteří si své povinnosti plní svědomitě a hlavně bezpečně.

Našim cílem je i nadále pokračovat ve zefektivňování našich procesů, vytváření synergických efektů a plnění každoročních cílů IMS, které nás zavazují k poskytování služeb a výrobků k maximální spokojenosti našich zákazníků.© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.