Úspěšná realizace 137 sanačních vrtů pro záporovou stěnu ve Frýdku-Místku


Pátek 18. 12. 2020

Úspěšná realizace 137 sanačních vrtů pro záporovou stěnu ve Frýdku-Místku


Společnost Green Gas DPB letos realizovala speciální vrtné práce na zhotovení záporového pažení výkopu na stavbě pro sanaci staré ekologické zátěže v lokalitě areálu GO Steel Frýdek-Místek a. s. Spalovna - Dehtová laguna pro GEOSAN GROUP a. s. (Generální dodavatel sanačních opatření SUEZ CZ a. s.).

Klasická technologie šnekového vrtání ve spojení s moderní technikou průběžného pažení vrtů se osvědčily v premiérovém nasazení nově pořízené vrtné soupravy Nordmeyer 6x6, což vedlo ke zefektivnění práce stavebních navážek s úlomky betonu a železobetonu. Celkem bylo odvrtáno 137 vrtů v celkové délce téměř 1 km pro záporovou stěnu okolo výkopu laguny dehtů.

Vrtné činnosti Green Gas DPB přispěly k následnému pokračování sanace lokality se starou ekologickou zátěží bezpečným odtěžením a odstraněním nebezpečných odpadů – ukládaných dehtů.


system image© 2010-2021 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.