Talent a Knowledge Management


Středa 22. 9. 2021

Právě jsme zahájili práci s talenty, klíčovými zaměstnanci a senior manažery. V rámci lidských zdrojů usilujeme mimo jiné o maximální využití potenciálu vlastních zaměstnanců tak, aby byla zajištěna výkonnost a budoucí rozvoj.

Jedním z pilířů neustále probíhající obměny zaměstnanců s odchody do důchodu je práce s talenty, kteří mají pracovní a osobní potenciál a ochotu se dál rozvíjet a kariérně růst. Pracujeme i s klíčovými zaměstnanci, jejichž činnost má přímý vliv na růst a rozvoj společnosti. Obměna na klíčových vedoucích pozicích s sebou přináší i systematické a řízené předávání znalostí, proto „znalostní management“.

„Pracujeme s talenty tak, abychom do budoucna zajistili tým kvalifikovaných a angažovaných lidí, kteří budou přispívat k naplňování cílů, pružně reagovat na změny externího i interního prostředí a stanou se zárukou budoucího rozvoje firmy. Umět ocenit starší generace, využít jejich zkušeností a motivovat je k předávání svého know-how mladším nástupcům je předmětem „Knowledge managementu.“ Ing. Petr Přívozník, generální ředitel© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.