Metanscreening pro bezpečnost obyvatel


Čtvrtek 8. 4. 2021

Společnost Green Gas s 20letou praxí v oboru plynové prevence nabízí akreditované měření koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu a ovzduší. 

V ostravskokarvinském revíru jsou a budou protiplynová opatření ještě mnoho let nezbytnou součástí života. Atmogeochemický průzkum neboli metanscreening dává primární informaci o koncentraci metanu v uzavřených prostorách, respektive v půdě. Pro realizátory pozemních a podzemních staveb všeho druhu na území s výstupy důlních plynů na povrch je nezbytný jako podklad územního a stavebního řízení, stejně tak v případě skládek komunálního odpadu.

V roce 2020 Green Gas DPB, a.s. realizovala mimo jiné pro Magistrát města Ostravy atmogeochemický průzkum (měření metanu v půdě) pro akci: Koncertní hala Ostrava u DKMO Ostrava“.

system image

Zdroj: https://fajnova.cz/projekt/koncertni-sal-a-rekonstrukce-domu-kultury-mesta-ostravy/

system image

system image© 2010-2021 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.