Green Gas realizuje i hydrogeologické vrty


Úterý 29. 3. 2022

Společnost Green Gas DPB v roce 2021 celkem odvrtala přes 4 km vystrojených hydrogeologických vrtů v rámci celé České republiky.

Například pro firmu SVIPP s. r. o. se podařilo za jeden den zrealizovat průzkumný vrt v historickém jádru Ostravy, který poskytl detailní informaci o hlubším horninovém prostředí. Vrt byl odvrtán do hloubky 10 m průměrem 324 mm a následně vystrojený PVC pažnicemi o průměru 200 mm. Vrt umožňuje sledování výšky hladiny podzemní vody při zakládání stavby nového bytového a komerčního komplexu.

Díky technologii souběžného vrtání a manipulačního pažení Green Gas umí realizovat podobné vystrojené vrty i ve složitých geologicky nesoudržných podmínkách.© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.