Green Gas DPB je součástí inovativních projektů


Čtvrtek 1. 10. 2020

Společnost Green Gas DPB se úspěšně podílela na tříletém mezinárodním vědecko-výzkumném projektu METHENERGY PLUS,

jehož cílem bylo navrhnout inovativní technologie a postupy pro využívání nízkoprocentního metanu v důlním plynu. Údaje z jedinečného matematického modelu zatápění Ostravsko-karvinské oblasti společnosti Green Gas DPB významně přispěly ke specifikaci kvality a kvantity vystupujícího metanu ze zatápěných dolů. Konsorcium 11 společností z různých zemí Evropy (Španělsko, Švýcarsko, Polsko, Řecko, Velká Británie, Švédsko, Slovinsko) navrhuje různé směry vývoje technologií schopných využívat nízkoprocentní metan i v komerční oblasti s využitím membrán a nanotechnologií, různých adsorpčních procesů či transformaci metanu na jiné využitelné chemické sloučeniny. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise v rámci programu Coal and Steel, který se zaměřuje na podporu výzkumu a inovací v oblastech dotčených hornictvím a hutnictvím.

system image© 2010-2021 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.