Kontakty

Siedziba firmy:

Green Gas DPB, a.s.

Rudé armády 637

739 21, Paskov

powiat Frýdek-Místek, woj. morawsko-śląskie

Republika Czeska

REGON: 00494356, NIP: CZ00494356

Spółka zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja B, pozycja 217.


Telefon:

+420 558 612 111

+420 558 612 230 (sekretariat Dyrektora Generalnego)

+420 558 612 229 (sekretariat Dyrektora ds. Produkcji)

+420 558 612 213 (sekretariat Dyrektora ds. Usług Górniczo-Technicznych)

+420 558 612 243 (sekretariat Dyrektora ds. Finansów)


E-mail:

dpb@dpb.czGreen Gas DPB, a.s., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce

ul. I. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

Rzeczpospolita Polska

REGON: 241943315

NIP: 2060001866

NIP VAT: PL5263075966

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385447.


Kontakt:

+48 693 429 181 – mgr inż. Wojciech Haczek (Kierownik Oddziału w Polsce i Reprezentant Przedsiębiorcy Zagranicznego)


E-mail:

wojciech.haczek@dpb.czGreen Gas DPB, a.s. Divízia Slovensko - organizačná zložka

Dywizja Słowacja – Oddział Zagraniczny

Maróthyho 6

811 06, Bratislava

Republika Słowacji

REGON: 36751162

NIP: 2022356116

NIP VAT: SK2022356116

Spółka zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy BAI, sekcja Po, pozycja 1462/B.


Kontakt:

+420 558 612 213 – Ing. Petr Hemza, Ph.D. (Reprezentant Oddziału Zagranicznego)


E-mail:

petr.hemza@dpb.cz

© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.