Wiercenia powierzchniowe

Dział wierceń powierzchniowych naszej dywizji realizuje wiercenia na terenie Republiki Czeskiej oraz Słowacji na potrzeby:

 • pomp ciepła
 • studni wierconych
 • otworów hydrogeologicznych
 • otworów monitoringowych
 • rozpoznania geologiczno- inżynierskiego
 • rozpoznania złóż surowców mineralnych
 • realizacji mikropali
 • otworów iniekcyjnych
 • otworów mających na celu ochronę przed niekontrolowanym wypływem gazów kopalnianych (metanu) na powierzchnię

Znaczącym sortymentem świadczonych prac jest działalność związana z wykonawstwem robót wiertniczych dla celów gospodarki wodnej. Otwory hydrogeologiczne wyposażone są w pompy i systemy monitoringowe, służące eksploatacji wód mineralnych, w tym również na potrzeby balneoterapii. Ponadto wykonujemy prace służące do otworowego oczyszczania (remediacji) zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego – strefy aeracji i saturacji, to jest: otwory badawcze hydrogeologiczne, do poboru próbek, otwory monitoringowe oraz techniczne. Te ostatnie służą do pompowania oczyszczającego wód podziemnych (pump&treat), a także dla celów aplikacji preparatów biologicznie czynnych stosowanych in situ, utleniania chemicznego in situ (ISCO), redukcyjnej dehalogenacji biologicznej (BRD), czy stosowania nanocząsteczek żelaza (nZVI) przy dekontaminacji wód podziemnych. Otwory zabudowujemy również na potrzeby remediacji przy użyciu metody wentylacji i napowietrzania ośrodka gruntowego (air sparging). W ofercie usług remediacji, rekultywacji i oczyszczania środowiska mamy również realizację podziemnych barier ochronnych wytworzonych poprzez system wbijanych sond iniekcyjnych, służących do aplikacji materiałów uszczelniających ośrodek gruntowy, a to w celu wytworzenia tzw. barier reaktywnych.

Na potrzeby budownictwa wykonujemy badawcze otwory geologiczne i geotechniczne, pale, mikropale, otwory monitoringowe, iniekcyjne, przeciw pożarowe (hałdy pogórnicze), łączące, oczyszczające, otwory kotwiące, otwory do obniżania poziomu wód gruntowych (pompowanie zespołowe).

W zależności od celu zadania geologicznego, wymagań budowy oferujemy klientom należyte wykonanie robót, biorąc pod uwagę możliwości techniczne realizacji otworów, m. in.:

 • projektowaną głębokość i średnicę końcową otworu
 • typ urządzenia wiertniczego zgodnie z wymaganymi parametrami wiercenia i wytrzymałością konstrukcji
 • stopień skomplikowania konstrukcji otworu
 • wybór materiałów, narzędzi wiertniczych i osprzętu
 • technologię i sposób wiercenia
 • zabudowę otworu oraz technologię pompowania

Przy wykonywaniu prac wiertniczych w utworach nieskalistych stosujemy technologie wierceń rdzeniowych oraz ślimakowych. W ośrodkach skalistych stosujemy system rdzeniowy, wire-line oraz bezrdzeniowy - przy użyciu świdrów gryzowych oraz młotków wgłębnych różnych średnic według zapotrzebowania klienta (zwykle 76-324 mm).

Jesteśmy gotowi wykonywać dla Państwa roboty wiertnicze z powierzchni do głębokości nawet 1000 m, a przy znaczących projektach dostarczyć większą liczbę urządzeń wiertniczych. Wartość informacji o masywie skalnym uzyskanej z otworu możemy uzupełnić własnymi pomiarami karotażowymi.

Prace realizujemy urządzeniami wiertniczymi Nordmeyer, Wirth.


Kontakt

Ing. Radomír Bystroň

Kierownik Wydziału odwiertów powierzchniowych
Mobil:+420 737 256 006
E-mail: radomir.bystron@dpb.cz

Ing. Stanislav Kuča

Kierownik Oddziału Wierceń Powierzchniowych

Tel.: +420 558 612 276

Kom.: +420 604 609 193

E-mail: stanislav.kuca@dpb.cz

 
© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.