Vrtné práce z povrchu

Úsek povrchových vrtů realizuje vrty na území České a Slovenské republiky pro:

 • tepelná čerpadla
 • vrtané studny
 • hydrogeologické vrty
 • monitorovací vrt
 • inženýrsko-geologický průzkum
 • průzkum ložisek nerostných surovin
 • mikropiloty
 • injektážní vrty
 • vrty pro ochranu před výstupem důlního plynu na povrch

Významným sortimentem našich činností je provádění vrtných prací pro účely vodohospodářství: vrty hydrogeologické vystrojené čerpací, pozorovací, k jímání vod minerálních a pro balneologické účely a rovněž pro účely sanací ekologických zátěží s kontaminací nesaturované i saturované zóny geoprostředí, jako např. vrty průzkumné hydrogeologické, vzorkovací, vystrojené monitorovací a pro potřeby sanačního čerpání a čištění podzemních vod (pump&treat), příp. pro aplikaci preparátů biologické degradace in situ, chemické oxidace in situ (ISCO), biologické reduktivní dehalogenace (BRD) či nanočástic elementárního železa (nZVI) při dekontaminaci podzemních vod. Vystrojené vrty provádíme také pro účely sanačních operací ventilu a air spargingu. V nabídce pro proces sanací ekologických zátěží se významně uplatní vytváření podzemních těsnicích stěn ze zarážených injektážních sond pro aplikace těsnicích materiálů a pro vytváření reaktivních bariér.

Pro potřeby ve stavebnictví a zakládání staveb provádíme vrty geologicko-průzkumné a geotechnické, pilotové, mikropilotové, monitorovací, injektážní, hasicí, spojovací, sanační, vrty pro kotvy, vrty pro snižování hladiny čerpaných vod.

V závislosti na geologickém či stavebním záměru poskytujeme pro zákazníky vhodné provedení prací podle technických hledisek při hloubení vrtů:

 • projektovaná hloubka a konečný průměr vrtu
 • typy vrtných souprav podle jejich nosnosti
 • složitost konstrukce vrtů
 • volba materiálu, vrtného nářadí a nástrojů
 • technologie či způsob vrtání
 • vystrojení vrtů a technologie čerpacích procesů

Při provádění vrtných prací uplatňujeme v nesoudržných zeminách technologie jádrového vrtání vrtnou korunkou a spirálovým vrtáky. U pevných hornin se uplatňuje technologie vrtání jádrového, wire-line i bezjádrového vrtání dláty a kladivy v různých průměrech vrtů dle požadavků zákazníků (obvykle 76-324 mm).

Jsme schopni pro klienty provádět vrtné práce z povrchu do hloubek až 1000 m a na rozsáhlých projektech nasadit pro práci několik vrtných souprav najednou. Kvalitu informací o horninovém prostředí můžeme doplnit vlastním karotážním měřením ve vrtu.

Práce realizujeme vrtnými soupravami Nordmeyer, Wirth.

Vrty pro tepelné čerpadlo na lokalitě Lysá hora


Rychlý kontakt

Ing. Radomír Bystroň

vedoucí Střediska povrchových vrtů
Mobil:+420 737 256 006
E-mail: radomir.bystron@dpb.cz

Ing. Stanislav Kuča

vedoucí úseku vrtání povrch
Tel.: +420 558 612 276
Mobil: +420 604 609 193
E-mail: stanislav.kuca@dpb.cz