Důlní vrtné práce

Důlní vrtné práce zahrnují vrty:

 • geologicko-průzkumné, kterých jsme realizovali již více než 1 milion metrů
 • degazační
 • odvodňovací
 • zajišťovací
 • vrty pro trhací práce velkého rozsahu – BTPVR
 • pro zlepšení pracovního prostředí (zavlažovací vrty)
 • vrty speciální (vrty pro očekávaný tlak do 10 MPa)
 • vrty velkoprůměrové spojující důlní prostory vzájemně nebo s povrchem, realizované technologií Box Boring soupravami Turmag průměrem 190-1422 mm (již realizováno cca 50 000 m), Raise Boring soupravou Wirth HG 210 průměrem 1016-2360 mm (již realizováno cca 5 500 m)
V závislosti na geologickém záměru poskytujeme pro zákazníky vhodné provedení prací podle technických hledisek při hloubení vrtů:

 • projektovaná hloubka a konečný průměr vrtu
 • typy vrtných souprav podle jejich nosnosti
 • složitost konstrukce vrtů
 • volba materiálu, vrtného nářadí a nástrojů
 • technologie či způsob vrtání
 • vystrojení vrtů a technologie čerpacích procesů

Při provádění vrtných prací uplatňujeme technologie bezjádrového vrtání dlátem nebo jádrového vrtání vrtnou korunkou, prioritně systémem wire-line (těžená jádrovnice na laně) s trojitým jádrovákem pro výnosy jádra až 100 %. Kvalitu informací o horninovém prostředí můžeme doplnit vlastním karotážním měřením ve vrtu.

Jsme schopni pro klienty provádět vrtné práce v podzemí do hloubek až 1000 m (dosud maximum 1052 m) a na rozsáhlých projektech nasadit pro práci několik vrtných souprav najednou se vzduchovým nebo elektrohydraulickým pohonem.

Cenné zkušenosti byly získány také při realizacích zahraničních zakázek v Německu, Španělsku, Řecku, Švýcarsku a Turecku.

Práce realizujeme soupravami vlastní výroby (vrtné stroje) a firem Turmag, Wirth, Edeco.

Rychlý kontakt

Ing. Petr Hemza, Ph.D.

ředitel pro inovace a geologické služby
Tel.: + 420 558 612 231, + 420 558 612 213
Mobil: +420 602 532 860
E-mail: petr.hemza@dpb.cz

Ing. Tomáš Hečko

vedoucí Střediska důlních vrtů
Tel.: +420 558 612 428
E-mail: tomas.hecko@dpb.cz

Mgr. Ing. Wojciech Haczek

projektový manažer
Tel.: +420 558 612 469
Mobil: +420 724 200 499
E-mail: wojciech.haczek@dpb.cz