Vrtné práce

Dodavatelské provádění povrchových i důlních vrtů s více než 60letou tradicí. Dle potřeby zákazníků můžeme zajistit široké spektrum vrtů z pohledu odběru jádra, požadavků na průměr vrtu či konečné vystrojení vrtů. V kombinaci s našimi specializovanými inženýrskými kapacitami můžeme nabídnout komplexní řešení realizace vrtů od jejich návrhu, projektového zpracování, legislativního schválení až po konečnou realizaci. Specialitou je rychlá a ke svému okolí šetrná realizace vrtů pro tepelná čerpadla s využitím moderních technologií. V případě vrtů pro tepelná čerpadla jsou práce realizované na celém území České a Slovenské republiky.

Důlní vrtné práce jsou realizovány ve velmi komplikovaných geologických podmínkách, které prověřují odbornou zdatnost vrtných osádek a technických pracovníků. Cenné zkušenosti byly získány také při realizaci zahraničních zakázek ve Španělsku, Polsku, Německu, Řecku, Turecku, Švýcarsku nebo na Islandu.

Zkušenosti z důlních pracovišť byly úspěšně využity také při vrtných pracích pro potřeby podzemního stavitelství (tunely, městské kolektory apod.).

Jedinečná technologie v Evropě: WIRTH HG 210 pro realizaci velkoprůměrových vrtů způsobem Raise Boring.

Vrtné práce z povrchu jsou zaměřeny na zahlazování následků hornické činnosti (vrtné práce v rámci sanačních a ekologických zakázek), dále na realizaci inženýrsko-geologických a hydrogeologických vrtů, plynových vrtů, vrtů jako zdrojů vod, injektážích vrtů, vrtů pro vyhledávání, průzkum ložisek nerostných surovin, mikropiloty.

Od r. 2001 společnost realizuje vrty pro tepelná čerpadla. Do vrtů vrtná osádka zapouští speciální plastové kolektory, které slouží pro dodávku nízkoteplotní energie hornin pro vytápění stavebních objektů tepelnými čerpadly.

Vrtné práce jsou realizovány v úzké součinnosti se specializovanými inženýrskými činnostmi společnosti - karotážní měření ve vrtech včetně jejich interpretace a geologické vyhodnocení vrtu.

Vrtné provozy zavedly a používají integrovaný systém řízení (QMS, EMS, BOZP).

Rychlý kontakt

Ing. Radomír Bystroň

vedoucí Střediska povrchových vrtů
Mobil:+420 737 256 006
E-mail: radomir.bystron@dpb.cz

Ing. Petr Hemza, Ph.D.

ředitel pro inovace a geologické služby
Tel.: + 420 558 612 231, + 420 558 612 213
Mobil: +420 602 532 860
E-mail: petr.hemza@dpb.cz