Specjalistyczne usługi inżynierskie i geologia

Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie prac hydrogeologicznych, inżyniersko-geologicznych i związanych z ochroną środowiska. Nasze wieloletnie doświadczenie pomoże Państwu w sektorze górnictwa paliw stałych i gazowych. Nasi specjaliści, posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, certyfikaty i doświadczenie potrafią rozwiązać problemy w zakresie geologii złóż i środowiskowej, hydrogeologii, geomechaniki, geofizyki, obliczania zasobów surowcowych oraz odgazowania i wietrzenia kopalń. Wszystkie wymienione dziedziny dotyczą projektów w budownictwie, rekultywacji środowiska z zanieczyszczeń wywołanych przez dawny przemysł, branży górnictwa - rozpoznawania i eksploatacji złóż surowców, a także gospodarki odpadami i badaniami środowiska narażonego na negatywne oddziaływanie. Jakość naszej pracy potwierdza status biura rzeczoznawczego w dziedzinie wydobycia.

Spółka ma bogatą i długoletnią praktykę w problematyce niekontrolowanych wypływów gazów kopalnianych (metanu) na powierzchnię, co związane jest ze stopniowym wygaszaniem górnictwa węgla kamiennego w regionie ostrawsko-karwińskim. Działamy kompleksowo od opracowań projektowych, działań prewencyjnych, aż po właściwą realizację rozwiązań technicznych dla ochrony osób i mienia przed niekontrolowanym wypływem gazów kopalnianych na okołogórniczych terenach zabudowanych (monitoring, profilaktyka aktywna i pasywna). Ofertę usług specjalistycznych rozszerzamy również o ekologię, rozwiązywanie starych obciążeń ekologicznych lub specjalne projekty rekultywacyjne po ukończeniu działalności górniczej. Nasi specjaliści posiadają stosowne uprawnienia w zakresie prawa geologicznego i górniczego.

W obszarach związanych z branżą górniczą lub przemysłem, gdziekolwiek na potrzeby mieszkańców, instytucji oraz organizacji prywatnych i państwowych, administracji regionalnej, bądź miejscowej, prowadzimy następujący zakres usług inżynierskich:

 • pomiar i ocena występowania radonu na nieruchomościach i w budynkach
 • akredytowana analiza koncentracji metanu w powietrzu glebowym (metanscreening)
 • pomiary dynamiczne wypływów metanu na powierzchni
 • techniczne rozwiązania prewencyjne dla ochrony mieszkańców związanych z niekontrolowanym wypływem metanu
 • prace geofizyczne w otworach i na powierzchni
 • termometria
 • monitoring sejsmologiczny
 • projektowanie, wykonawstwo i ocena robót geologicznych i hydrogeologicznych
 • audyty ekologiczne
 • analiza ryzyka kontaminowanego środowiska
 • prace geodezyjne
 • badania geologiczne i środowiskowe terenów poprzemysłowych
 • ochrona wód podziemnych i środowiska lądowego
 • projektowanie, realizacja i analiza wyników badań kontaminacji środowiska
 • nadzór i ocena rzeczoznawcza w trakcie budowy
 • profesjonalne i akredytowane pobory próbek wód podziemnych, powierzchniowych i odpadowych, gruntów, odpadów, ścieków oraz konstrukcji budowlanych
 • analiza i ocena wyników badań próbek wód podziemnych, powierzchniowych i odpadowych, gruntów, odpadów, ścieków oraz konstrukcji budowlanych
 • monitoring stanu i trendów dotyczących jakości i zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, gruntów oraz powietrza glebowego
 • wykonywanie wszelkich analiz wód, gruntów, ścieków i odpadów w akredytowanych laboratoriach
 • pomiary geodezyjne obiektów (nieruchomości i budynków) poddawanych oczyszczaniu i rewitalizacji
 • doradztwo biznesowe dotyczące gospodarki wodnej
 • monitoring geodezyjny
 • stanowisko dotyczące istniejącej sieci i urządzeń w użytkowaniu Green Gas DPB, a.s. (wysyłane za opłatą w wysokości 240,- CZK)

Na czynnych kopalniach, obiektach w likwidacji oraz na zamkniętych obszarach górniczych prowadzimy usługi związane dotyczące:

 • geomechaniki górotworu
 • przejawów sejsmiczności indukowanej w następstwie wydobycia surowców lub jej dobiegów
 • projektowania i budowy sieci monitoringu sejsmologicznego
 • wentylacji kopalń
 • odmetanowania kopalń
 • geologii oraz hydrogeologii
 • obliczenia zasobów surowców, przede wszystkim węgla kamiennego oraz metanu

W związku z rozwojem działalności zagranicznej spółki Green Gas International z początkiem roku 2009 firma rozpoczęła nową działalność: oferta specjalistycznych usług dot. projektów międzynarodowych w branży odmetanowania podziemnych kopalni węgla kamiennego. Przedmiot współpracy jest identyfikacja źródeł, dobór technologii połączenia ze złożem, eksploatacja i utylizacja gazów kopalnianych (metanu), które uwalniają się z calizny węglowej w wyniku prowadzonych robót górniczych. Prace prowadzone są również na kopalniach w likwidacji i zlikwidowanych.

Filozofią projektów Green Gas International B.V. jest oferowanie usług „szytych na miarę“ oraz długoletnia współpraca na terenach czynnych i zlikwidowanych kopalni.

Usługi inżynierskie prowadzone są z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania (QMS, EMS, BOZP)

Kontakt

Ing. Vladimír Kičmer

Kierownik Dywizji Usług Górniczych

Tel.: +420 558 612 474

E-mail: vladimir.kicmer@dpb.cz

 

Ing. Petr Hemza, Ph.D.

Dyrektor ds. Usług Górniczo-Technicznych

Tel.: + 420 558 612 231, + 420 558 612 213

Kom.: +420 602 532 860

E-mail: petr.hemza@dpb.cz

 
© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.