Aktuálně registrované jevy

Záznamy za období od 20.05.2020 do 24.05.2020 (poslední registrovaný SL jev)

DatumČas [SEČ,SELČ]SouřadniceEnergie [J]PoznámkaPovrchové stanice
x [m]y [m]z [m]
24.5.202015:07:441 101 058458 253-6221.09E+04CSA R224054 BTPVR 1080kg SE=5,5
(mapa)
24.5.202014:30:071 105 508450 750-8001.09E+04CSM R401204 BTPVR 1875kg SE=3,2
(mapa)
Vysvětlivky:
- jev byl zaregistrován alespoň jednou stanicí
- jev nebyl zaregistrován žádnou stanicí
VHmax - naměřená maximální hodnota horizontální složky rychlosti kmitání povrchu v místě povrchové stanice

Green Gas DPB:

22.1.2019, 14:00 - 16:00, 1525kg, Lokalita: ČSM, Pracoviště: 401204

19.1.2020, 14:00 - 16:00, 1600kg, ČSM, pracoviště: 401204

Poznámky k jevům

Informace ke spuštění SIS

OKD, a.s.:

Informace k důlním škodám

BTPVR: