Prace wiertnicze

Ponad 60 letnie doświadczenie w wykonawstwie wierceń powierzchniowych i dołowych. Oferujemy szerokie spectrum otworów pod względem potrzeb poboru rdzenia, wymagań dot. średnicy, bądź końcową zabudowę otworu. DPB to kompleksowe rozwiązania dla realizacji otworów od planowania, poprzez opracowania projektowe, uzyskanie pozwoleń administracyjnych. Forma specjalizuje się w szybkiej, bezpiecznej dla środowiska i nowoczesnej technologii wykonywania otworów wykorzystujących ciepło Ziemi wykorzystywanych w pompach ciepła, które wykonujemy na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji.

Wiercenia dołowe są realizowane w bardzo skomplikowanych warunkach geologicznych, które weryfikują przygotowanie techniczne brygad wiertniczych oraz pracowników technicznych. Cenne doświadczenia uzyskaliśmy również podczas realizacji projektów zagranicznych m.in. w Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Grecji, Turcji, Szwajcarii i na Islandii.

Doświadczenia z robót dołowych zostały z powodzeniem wykorzystane podczas prowadzenia prac wiertniczych dla celów budownictwa podziemnego (tunele, miejskie kolektory itd.)

Spółka posiada unikatową technikę w Europie: wiertnicę WIRTH HG 210 służącą do realizacja głębokich otworów wielkośrednicowych dołowych i powierzchniowych w technologii Raise Boring.

Wiercenia powierzchniowe są wykorzystywane do minimalizacji skutków działalności górniczej (prace wiertnicze w ramach projektów rekultywacji i remediacji środowiska), dalej dla celów geologii inżynierskiej, hydrogeologii, eksploatacji gazu, wykonywania studni wód podziemnych, otworów iniekcyjnych, wierceń poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż kopalin, wykonawstwie mikropali.

Od 2001 roku spółka wykonuje odwierty pod pompy ciepła. Do otworu tego typu zapuszczamy specjalne plastikowe kolektory, umożliwiające wykorzystanie energii cieplnej Ziemi w pompach ciepła na cele ogrzewania obiektów budowlanych.

Prace wiertnicze są wykonywane w ścisłej współpracy ze specjalistami spółki – pomiary geofizyczne, interpretacja danych, ocena geologiczna otworów.

Dział wiertniczy wprowadził oraz wykorzystuje zintegrowany system zarządzania (QMS, EMS, BOZP)

Kontakt

Ing. Radomír Bystroň

Kierownik Wydziału odwiertów powierzchniowych
Mobil:+420 737 256 006
E-mail: radomir.bystron@dpb.cz

Ing. Petr Hemza, Ph.D.

Dyrektor ds. Usług Górniczo-Technicznych

Tel.: + 420 558 612 231, + 420 558 612 213

Kom.: +420 602 532 860

E-mail: petr.hemza@dpb.cz

 
© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.