Rekultywacja, ekologia i ochrona środowiska

Spółka posiada w ofercie:

w obszarze prewencji metanowej

  • wykonywanie badań wypływów gazów kopalnianych (metanu) na powierzchnię (badania atmogeochemiczne),
  • opracowania projektowe dotyczące prewencji gazowej (metanowej) dla ochrony nieruchomości
  • realizacja zabezpieczeń przeciw emisji i niebezpieczeństwa wybuchu gazów

w obszarze ekologii

  • projekty rekultywacji/remediacji dawnych zanieczyszczeń środowiska
  • projekty rekultywacji/remediacji oraz rewitalizacji związanych z zakończeniem działalności górniczej
  • obsługa inżynieryjna robót związanych z oczyszczaniem środowiska
  • monitoring prac remediacyjnych i powykonawczy
  • badania atmogeochemiczne
  • nadzór i fachowa kontrola nad realizacją
  • usługi doradztwa i opiniowanie ekspercie