Przedmiot Działalności

Gazownictwo


Spółka posiada koncesje na wydobywanie gazu ziemnego ze wszystkich zamkniętych kopalń węgla kamiennego Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Węglowego. Spółka kupuje nadwyżki metanu kopalnianego z czynnych zakładów górniczych, których kopalnie nie wykorzystują na swe własne potrzeby. Na podstawie stosownych koncesji spółka zajmuje się rozpoznaniem, wydobyciem, dystrybucją oraz sprzedażą metanu kopalnianego.

Energetyka


W 2005 roku spółka rozpoczęła produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu, z wykorzystaniem metanu kopalnianego w jednostkach kogeneracyjnych, napędzanych tłokowymi silnikami gazowymi. Po sukcesie pierwszej instalacji spółka opracowała program budowy ca. 30 MW mocy zainstalowanej jednostek kogeneracyjnych, na terenie zamkniętych i czynnych kopalń Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Węglowego. Niniejszy program stał się główną gałęzią w działalności spółki.

Roboty wiertnicze


Ponad 60 letnie doświadczenie w wykonawstwie wierceń powierzchniowych i dołowych. Oferujemy szerokie spectrum otworów pod względem potrzeb poboru rdzenia, wymagań dot. średnicy, bądź końcową zabudowę otworu. DPB to kompleksowe rozwiązania dla realizacji otworów od planowania, poprzez opracowania projektowe, uzyskanie pozwoleń administracyjnych. Forma specjalizuje się w szybkiej, bezpiecznej dla środowiska i nowoczesnej technologii wykonywania otworów wykorzystujących ciepło Ziemi wykorzystywanych w pompach ciepła, które wykonujemy na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji.

Specjalistyczna działalność inżynieryjna


Spółka oferuje wykonywanie specjalistycznych prac inżynierskich w szczególności w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej, ekologii, rekultywacji i remediacji środowiska. Nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy również w obszarze rozpoznawania i eksploatacji paliw stałych i gazowych. Nasi specjaliści posiadają niezbędne kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami, stosownymi certyfikatami, ale głównie praktyką. Jesteśmy gotowi świadczyć dla Państwa usługi związane z geologią złożową, środowiskiem i ekologią, remediacją, hydrogeologią, geomechaniką, geofizyką, szacunkami zasobów kopalin, odmetanowaniem i wentylacją kopalni.

Laboratoria geologiczne


Laboratoria geologiczne zajmują się głównie pomiarami metanu i tlenków węgla w powietrzu glebowym i atmosferycznym - badania atmogeochemiczne. Metodyka została opracowana w naszej spółce w związku z koniecznością monitoringu niekontrolowanych wypływów metanu na powierzchnię, będących wynikiem ukończenia eksploatacji węgla w Ostrawsko-Karwińskim Zagłębiu Węglowym. Badanie „Pomiar metanu i tlenku węgla” jest akredytowane przez Czeski Instytut Akredytacji OPP w Pradze. Metodę tą można stosować również do monitoringu na składowiskach odpadów, przy badaniach zasięgu występowania zanieczyszczeń powstałych w miejscach różnego rodzaju katastrof ekologicznych, kontroli rurociągów różnego rodzaju, sprawdzeniu zabezpieczenia starych wyrobisk kopalnianych pod względem niekontrolowanych wypływów metanu.

Rekultywacja, ekologia i ochrona środowiska


Spółka ma bogate doświadczenie związane z problematyką niekontrolowanych wypływów metanu na powierzchnię, co związane jest ze stopniowym wygaszaniem górnictwa węgla kamiennego w regionie ostrawsko-karwińskim. Działamy kompleksowo od opracowań projektowych, działań prewencyjnych, aż po właściwą realizację rozwiązań technicznych dla ochrony osób i mienia przed niekontrolowanym wypływem gazów kopalnianych na okołogórniczych terenach zabudowanych (monitoring, profilaktyka aktywna i pasywna). W zakresie ekologii oferujemy rozwiązania dotyczące rekultywacji starych zanieczyszczeń środowiska, usługi projektowe z zakresu remediacji skażonych obszarów pogórniczych oraz poprzemysłowych.

Warsztaty mechaniczne oraz urządzenia wiertnicze


Serwis i usługi na zlecenie obejmują usługi ślusarskie, tokarskie CNC, spawalnicze – elektro-oporowe, CO, argon, stal nierdzewna, aluminium, WESTAX – perforacja rur stalowych o długości od 1 do 3 m oraz średnicy od 70 do 240 mm. Oferujemy serwis i produkcję dołowych maszyn wiertniczych z napędem elektryczno-hydraulicznym i pneumatycznym o szerokim zakresie zastosowań przy odwiertach geologiczno-badawczych, otworach odwodnieniowych, otworach dla robót strzałowych w caliźnie węglowej, wysokociśnieniowych odwiertach iniekcyjnych, odwiertach odprężających, otworach iniekcyjnych i testowych oraz otworach odmetanowania itp.

Pompy ciepła – mała geotermia otworowa


To tania, czysta i przyjazna środowisku technologia ogrzewania Waszego domu. Green Gas DPB oferuje kompleksową dostawę pomp ciepła z wykonaniem otworów wykorzystujących ciepło Ziemi oraz realizację całego systemu grzewczego w jednym pakiecie, tak by wszystkie zmartwienia zostały po naszej stronie.© 2010-2021 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.