Warning: mysql_data_seek() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/www2-dpb/htdocs/includePHPmodul/app/www/greengas__podstranky.php on line 29
Obory činností - Vrty pro tepelná čerpadla, vrty, hlubinné vrty pro tepelná čerpadla, hydrovrty, sanační vrty

Obory činnosti

Plynárenské činnosti


Společnost má stanoveny dobývací prostory pro těžbu důlního plynu na všech lokalitách uzavřených dolů v ostravsko-karvinském revíru. Od činných dolů společnost nakupuje přebytečná množství důlního plynu, které doly nevyužijí pro vlastní potřebu. Na základě příslušných licencí a oprávnění se společnost zabývá průzkumem, těžbou, distribucí a prodejem důlního plynu.

Energetika


V roce 2005 společnost zahájila kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z důlního plynu v kogeneračních jednotkách s pístovými plynovými motory. Po úspěšné první instalaci byl vypracován program výstavby cca 23 kogeneračních jednotek na uzavřených i činných dolech v ostravsko-karvinském revíru. Tento dlouhodobý program se stal nosnou činností společnosti.

Vrtné práce


Dodavatelské provádění povrchových i důlních vrtů s více než 60letou tradicí. Dle potřeby zákazníků můžeme zajistit široké spektrum vrtů z pohledu jejich účelu, odběru jádra, požadavků na průměr vrtu či konečné vystrojení vrtů. V kombinaci s našimi specializovanými inženýrskými kapacitami můžeme nabídnout komplexní řešení realizace vrtů od jejich návrhu, projektového zpracování, legislativního schválení až po konečnou realizaci. Práce realizujeme soupravami značky Nordmeyer, Wirth, Turmag, Sandvik a stejně tak soupravami vlastní výroby. Specialitou je rychlá a ke svému okolí šetrná realizace vrtů pro tepelná čerpadla s využitím moderních technologií. Jedinečná technologie v Evropě pro realizace velkoprůměrových vrtů průměru až 3 m - WIRTH HG 210 (ATEX).

Specializované inženýrské služby a geologie


Společnost poskytuje specializované služby se zaměřením na hydrogeologické, inženýrsko-geologické, ekologické a sanační práce. Dlouholeté zkušenosti nabízíme rovněž v oblasti průzkumu a hornictví pevných paliv či zemního plynu. Odborníci společnosti jsou vybaveni potřebnými zkušenostmi, kvalifikací s odbornými způsobilostmi, certifikáty a praxí, jsou připraveni řešit problémy z oborů ložiskové, environmentální, sanační geologie, hydrogeologie, geomechaniky, geofyziky, výpočtu zásob nerostných surovin, degazace a větrání dolů.

Geologické laboratoře


Geologické laboratoře se zabývají především měřením metanu a oxidu uhličitého v půdě (atmogeochemický průzkum) a ovzduší.

Zkouška byla vyvinuta v naší společnosti na základě potřeby monitorovat nekontrolované výstupy plynů na povrch v souvislosti s uzavíráním dolů v ostravsko-karvinském revíru. Zkouška „Stanovení metanu a oxidu uhličitého“ je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v Praze.

Metodu je také možno aplikovat na monitorování stavu skládek, zjišťování rozsahu ekologických havárií, zjišťování úniků z produktovodů všech druhů, zjišťování účinnosti zajištění starých důlních děl (SDD) z hlediska nekontrolovaných výstupů důlních plynů.

Speciální sanační práce


Společnost má dlouholeté zkušenosti s řešením problematiky nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch jako důsledku postupně ukončené předchozí těžby uhlí v ostravsko-karvinském regionu. Od průzkumu přes projektové zpracování až po vlastní realizaci nabízíme technická řešení pro ochranu osob a majetku před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů. V neposlední řadě rozšiřujeme svoji nabídku speciálních sanačních prací i v oblasti ekologie, řešení starých ekologických zátěží či sanačních projektů po ukončené hornické činnosti a v průmyslových areálech postižených kontaminovaným geoprostředím. Odborníci disponují dlouholetými praktickými zkušenostmi podpořenými řadou osvědčení z oblasti báňské legislativy a geologických činností

Dílenské činnosti a Vrtné stroje


Dílenské činnosti (zámečnické práce, CNC výroba, opravy hydraulických a pneumatických systémů apod.). Servis a zakázková výroba důlních vrtných strojů pro geologicko -průzkumné a degazační vrty, odvodňovací vrty, odlehčovací vrty pro protiprůtržovou prevenci, vrty pro vysokotlakou injektáž, vrty pro trhací práce v uhlí.

Tepelná čerpadla s vrty


Jde o levný, čistý a přitom pohodlný způsob vytápění Vašeho domu. Green Gas DPB Vám nabízí dodávku tepelného čerpadla s vrtem a realizaci celého otopného systému jako jeden balíček, takže se nemusíte o nic starat.