O společnosti

Firma byla založena v r. 1960 za prvotním účelem zajistit jednak prevenci před nebezpečím výronů plynů a průvalů vod do důlních děl, jednak degazaci budoucích důlních polí na černouhelných hlubinných dolech ostravsko-karvinského revíru (OKR).

Postupně byly rozšiřovány aktivity zaměřené na poskytování komplexních inženýrských, vrtných a laboratorních služeb pro doly v OKR se zaměřením na prevenci před nebezpečnými jevy v horninovém masivu při dobývání uhlí.

V 90. letech v souvislosti s útlumem těžby uhlí v OKR došlo k rozvoji nových aktivit zaměřených na zahlazování následků hornické činnosti na povrchu. Jednalo se zejména o sanaci starých důlních děl a výstupů důlních plynů na povrch. Firma převzala centrální plynovod pro distribuci a prodej důlního plynu z dolů OKR a získala licence pro plynárenské činnosti. Byla zahájena těžba důlního plynu také z uzavřených dolů v OKR.

Po r. 2000 je dále rozvíjen trend v rozšiřování služeb poskytovaných mimo doly v OKR. Laboratoře provádějí analýzy všech složek životního prostředí. Byla pořízena speciální vrtná technika a technologie pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla. V r. 2005 byla spuštěna kogenerační jednotka pro výrobu el. energie a tepla z důlního plynu.

Do února roku 2008 byla firma součástí holdingu OKD, a.s.

V dnešní době je firma součástí nadnárodní společností Green Gas International B.V. a na tomto základě byl změněn název společnosti na Green Gas DPB, a.s. Green Gas DPB, a.s. byla do 31.5.2017 součástí koncernového uspořádání. Koncernové uspořádání společnosti za minulá období v příloze.

Firma splňuje požadavky integrovaného manažerského systému (certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018), je také akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.


Vedení společnosti Green Gas DPB, a.s.

Představenstvo:

Laurent Barrieux

předseda představenstva

Ing. Petr Přívozník

místopředseda představenstva


Ing.
Vít Vládík, Ph.D.

člen představenstva


Ing. Jiří Koníček

člen představenstvaDozorčí rada:

Martin Vojta

předseda dozorčí rady


Ing. Jaroslav Kulhánek

člen dozorčí rady


doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.

místopředseda dozorčí rady


Jaroslav Čechmánek

člen dozorčí rady

Green Gas DPB, a.s. - Firemní profil