O firmie

Firma została założona w 1960 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa - profilaktyki metanowej oraz wodnej, a także odmetanowania planowanych pól eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Węglowego (OKZW).

Zakres zostaje stopniowo rozszerzany o kompleksowe usługi inżynierskie i wiertnicze oraz laboratoryjne, wykonywane dla kopalni OKZW i związane z eksploatacją węgla kamiennego.

W latach 90-tych w związku z postępującą likwidacją górnictwa w regionie ostrawsko-karwińskim firma rozpoczęła świadczenie usług związanych z likwidacją szkód górniczych, na terenach zamkniętych kopalń węgla kamiennego. Usługi głównie dotyczyły rekultywacji starych wyrobisk górniczych oraz problematyki niekontrolowanego wypływu metanu na powierzchnię terenu. Firma przejęła centralny gazociąg do dystrybucji i sprzedaży gazu kopalnianego od kopalni OKR, kupiła i wybudowała dalsze części gazociągów i uzyskała licencje na działalność gazowniczą. Uruchomiono wydobycie gazu kopalnianego również z zamkniętych kopalni w OKR. Ze względu na ograniczenie odwiertów górniczych rozpoczęto wiercenia powierzchniowe.

Następnie firma stała się częścią ponadnarodowej grupy firm Green Gas International B.V. i w związku z tym zmieniła nazwę na Green Gas DPB, a.s.

Firma spełnia wymogi zintegrowanego systemu zarządzania (certyfikaty wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018), jest także akredytowana przez Czeski Instytut Akredytacji zgodnie z normą.


Kierownictwo Spółki Green Gas DPB, a.s.

Zarząd Spółki:

Laurent Barrieux

Prezes Zarządu

Ing. Petr Přívozník

Wicepreze Zarządu


Ing.
Vít Vládík, Ph.D.

Członek Zarządu


Ing. Jiří Koníček

Członek ZarząduRada Nadzorcza:

Martin Vojta

Prezes Rady Nadzorczej


Ing. Jaroslav Kulhánek

Członek Rady Nadzorczej


doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.

Członek Rady Nadzorczej


Jaroslav Čechmánek

Członek Rady Nadzorczej


Green Gas DPB, a.s., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce

Mgr inż. Wojciech Haczek

Reprezentant Oddziału Zagranicznego w Polsce


Green Gas DPB, a.s. Divízia Slovensko - organizačná zložka

Ing. Petr Hemza, Ph.D.

Reprezentant Oddziału Zagranicznego na Słowacji
© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.