O firmie

Firma została założona w 1960 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa - profilaktyki metanowej oraz wodnej, a także odmetanowania planowanych pól eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Węglowego (OKZW).

Zakres zostaje stopniowo rozszerzany o kompleksowe usługi inżynierskie i wiertnicze oraz laboratoryjne, wykonywane dla kopalni OKZW i związane z eksploatacją węgla kamiennego.

W latach 90-tych w związku z postępującą likwidacją górnictwa w regionie ostrawsko-karwińskim firma rozpoczęła świadczenie usług związanych z likwidacją szkód górniczych, na terenach zamkniętych kopalń węgla kamiennego. Usługi głównie dotyczyły rekultywacji starych wyrobisk górniczych oraz problematyki niekontrolowanego wypływu metanu na powierzchnię terenu. Spółka przejęła centralny gazociąg służący do przesyłu i dystrybucji metanu kopalnianego z kopalń OKZW i uzyskała koncesje dotyczące przesyłu i obrotu paliw gazowych. Ponadto rozpoczęto szeroką eksploatację metanu z zamkniętych kopalń OKZW.

Po 2000 roku firma rozwija świadczenia w zakresie usług poza branżą górniczą. Laboratoria poszerzyły swą ofertę o analizę wszystkich elementów środowiska naturalnego, w tym również dla przemysłu gastronomicznego i opieki zdrowotnej. Zakupiono specjalistyczny sprzęt i technologie wiertnicze umożliwiającą realizację wierceń pod pompy ciepła. Przełomowo w roku 2005 uruchomiono pierwszą jednostkę kogeneracyjną produkującą energię elektryczną i ciepło z wykorzystaniem paliwa gazowego - metanu pokładów węgla.

Do lutego 2008 roku firma była częścią holdingu OKD, a.s.

Obecnie firma jest częścią międzynarodowej spółki Green Gas International B.V. i w związku z tym zmieniono jej nazwę na: Green Gas DPB, a.s. Green Gas DPB, a.s. do 31.05.2017 był częścią koncernu, więcej w poniższych załącznikach.

Firma spełnia wymogi zintegrowanego systemu zarządzania (certyfikaty wg ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 oraz OHAS 18001:2008), jest także akredytowana przez Czeski Instytut Akredytacji zgodnie z normą.


Kierownictwo Spółki Green Gas DPB, a.s.

Zarząd Spółki:

Laurent Barrieux

Prezes Zarządu


Ing.
Vít Vládík, Ph.D.

Wiceprezes Zarządu


Ing. Jiří Koníček

Członek ZarząduRada Nadzorcza:

Martin Vojta

Prezes Rady Nadzorczej


Ing. Jaroslav Kulhánek

Członek Rady Nadzorczej


Ing. Antonín Kunz, Ph.D.

Członek Rady Nadzorczej


Jaroslav Čechmánek

Członek Rady Nadzorczej


Green Gas DPB, a.s., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce

Mgr inż. Wojciech Haczek

Reprezentant Oddziału Zagranicznego w Polsce


Green Gas DPB, a.s. Divízia Slovensko - organizačná zložka

Ing. Petr Hemza, Ph.D.

Reprezentant Oddziału Zagranicznego na Słowacji
© 2010-2021 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.