Laboratoria geologiczne

Geologické laboratoře jsou moderně vybavené pracoviště poskytující analytické služby v oblasti rozborů plynů. Geologické laboratoře jsou zkušební laboratoř č. 1091 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Osvědčení o akreditaci

Rozbory plynů:

  • Atmogeochemie (akreditované a neakreditované zkoušky)výpočty fyzikálních parametrů (výhřevnost, sirnatost)