IMS

Spółka Green Gas DPB, a.s. zbudowała i stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ČSN EN ISO 9001:2016, 14001:2016 oraz ČSN OHSAS 18001:2008. Ponadto spółka w roku 2007 uzyskała certyfikat dla własnego produktu (kolektor otworowy dla pomp ciepła).

W roku 2008 spółce Green Gas DPB, a.s. udzielono certyfikat doskonałości dot. wprowadzenia i stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania oraz nasz produkt certyfikowano przez renomowaną spółkę TÜV SÜD Czech s.r.o.

txtNadpisKontakty

Ing. Karel Lanzendörfer

Bc. et Ing. Tomáš Jopek

Ing. Jolana Maluchová