Geologické laboratoře a speciální sanační práce

Geologické laboratoře jsou moderně vybavené pracoviště poskytující analytické služby v oblasti rozborů plynů. Geologické laboratoře jsou zkušební laboratoř č. 1091 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.


Rozbory plynů:


Oblast plynové prevence:

  • provádění průzkumu výstupu důlních plynů na povrch (atmogeochemický průzkum),
  • zpracování projektové dokumentace protiplynových opatření při zajištění nemovitého majetku,
  • realizaci protiplynových opatření,
  • poradenství a expertní posudková činnost
  • supervizní a odborná kontrolní činnost

Rychlý kontakt

Ing. Vladimír Kičmer

vedoucí Divize geologických služeb
Tel.: +420 558 612 474
E-mail: vladimir.kicmer@dpb.cz

Ing. Miroslav Pláteník

vedoucí geologických laboratoří, manažer kvality GL
Tel.: +420 558 612 286
Mobil: +420 605 536 157
E-mail: miroslav.platenik@dpb.cz