Gazownictwo

Spółka posiada koncesjonowane obszary górnicze na eksploatację gazu kopalnianego na terenie wszystkich zamkniętych kopalń w regionie ostrawsko-karwińskim. Firma kupuje nadwyżki gazu kopalnianego z czynnych kopalni, których zakłady nie są w stanie wykorzystać na swe własne potrzeby. Na podstawie stosownych koncesji oraz uprawnień spółka zajmuje się rozpoznaniem, eksploatacją, dystrybucją oraz sprzedażą gazu.

Wykorzystując własny lokalny system gazociągów gaz jest dostarczany do odbiorców końcowych. Na zamkniętych kopalniach wykorzystuje się własne, automatyczne stacje eksploatacyjne gazu kopalnianego. Źródłem gazu są zlikwidowane szyby kopalniane oraz otwory powierzchniowe wykonywane do zamkniętych wyrobisk kopalni. Spółka zapewnia również dostawy gazu kopalnianego do własnych jednostek kogeneracyjnych. Ruch systemu gazociągów jest sterowany poprzez własną dyspozytornię w systemie 24/7.

Ponadto wybranym odbiorcom dostarczamy karboński gaz ziemny, który eksploatowany jest poprzez otwory powierzchniowe, które służą do odmetanowania górotworu w obszarach występowania nieeksploatowanych pokładów węgla. W przeszłości obszary te były poddane rozpoznaniu przy pomocy technik wiertniczych w celach poszukiwania złóż węgla.

Kolejną znaczącą działalnością spółki są dostawy azotu gazowego za pomocą systemu rurociągów do aktywnych kopalni w regionie karwińskim. Jest to środek zapobiegawczy, przeciwdziałający samozapłonom węgla podczas jego eksploatacji oraz wykorzystywany do zwalczania pożarów dołowych. Działanie systemu gazociągów dystrybucyjnych azotu jest sterowane również poprzez dyspozytornię spółki.

txtNadpisKontakty

dispečink plyn

Ing. Miloslav Dušek

Ing. Adam Pytlík, Ph.D.

Ing. Slavomír Zientek

Ing. Zdeněk Pavlištík