Gazownictwo

Spółka na podstawie odpowiednich licencji i uprawnień zajmuje się eksploracją, wydobyciem, dystrybucją i sprzedażą gazu kopalnianego.

Za pomocą zamkniętego systemu dystrybucji gaz kopalniany jest dostarczany do własnych jednostek kogeneracyjnych i innych odbiorców. Proces wydobycia i dystrybucji gazu kopalnianego jest kierowany przez dział dyspozytorski spółki.

Spółka zajmuje się ponadto wydobyciem gazu ziemnego z utworów karbonu z sond powierzchniowych i jego dostawą odbiorcom za pośrednictwem kilku lokalnych systemów dystrybucyjnych.

Następnym ważnym przedmiotem działalności jest zapewnianie dostaw ciekłego azotu systemem rurociągów do aktywnych kopalń w karwińskiej części okręgu. Azot jest tam używany do ochrony przed samozapłonem węgla i gaszenia pożarów w kopalniach. Dystrybucja azotu jest również kierowana przez dział dyspozytorski spółki.

Kontakt

dispečink plyn

Dyspozytornia

Tel.: +420 558 612 337, +420 558 612 447

Ing. Miloslav Dušek

Kierownik Dywizji Gazownictwa

Tel.: +420 558 612 291

E-mail: miloslav.dusek@dpb.cz

Ing. Ivan Prokop

Kierownik Ruchu Odmetanowania Dopełniającego

Tel.: +420 558 612 432

E-mail: adam.pytlík@dpb.cz

 

Ing. Slavomír Zientek

Kierownik Ruchu Odmetanowania i Eksploatacji Gazu Kopalnianego

Tel.: +420 558 612 478

E-mail: slavomir.zientek@dpb.cz

 

Ing. Zdeněk Pavlištík

Kierownik Ruchu Odmetanowania Powierzchniowego

Tel.: +420 558 612 487

E-mail: zdenek.pavlistik@dpb.cz

 

Ing. Miroslav Pivko

Kierownik Działu handlowego i pomiarów

Tel.: +420 558 612 302

E-mail: miroslav.pivko@dpb.cz

Ing. Julian Dedek

Kierownik Działu dystrybucji gazu

Tel.: +420 558 612 306

E-mail: julian.dedek@dpb.cz
© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.