Energetyka

W 2005 roku spółka rozpoczęła produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu, z wykorzystaniem metanu kopalnianego w jednostkach kogeneracyjnych, napędzanych tłokowymi silnikami gazowymi. Po sukcesie pierwszej instalacji spółka opracowała program budowy ca. 30 MW mocy zainstalowanej jednostek kogeneracyjnych, na terenie zamkniętych i czynnych kopalń Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Węglowego. Niniejszy program stał się główną gałęzią w działalności spółki.

Jednostki stanowią system rozproszonych źródeł energii. Spółka wykorzystuje jednostki kogeneracyjne do spalania gazu kopalnianego o zawartości metanu 35 – 60 %. Agregat produkuje energię elektryczną, która jest dostarczana do sieci dystrybucyjnej lub wykorzystywana w miejscu produkcji. Energia cieplna wykorzystana jest wg możliwości lokalnych do ogrzewania obiektów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w miejscu instalacji jednostki.

Podczas instalacji jednostek kogeneracyjnych spółka intensywnie współpracuje z partnerską firmą Green Gas Germany, która dysponuje własnym know-how w zakresie projektowania, ruchu oraz utrzymania jednostek kogeneracyjnych, wypracowanym ponad 20 letnią praktyką w Niemczech. Metan zawarty w gazie kopalnianym zostaje spalany (włącznie z gazem o niskiej koncentracji <30%), co eliminuje znacząco efekt cieplarniany, wywoływany emisją metanu do atmosfery, a jednocześnie zapewnia się bezpieczeństwo starych obiektów górniczych oraz zabudowań mieszkalnych w obszarach działalności górniczej.

Ruch jednostek kogeneracyjnych jest sterowany poprzez dyspozytornię spółki. Dla celów produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz energii cieplnej spółka posiada stosowne koncesje wydane przez Urząd Regulacji Energetyki Republiki Czeskiej.


Kontakt

Ing. Pavel Friedel

Kierownik Dywizji Energetyki

Tel.: +420 558 612 149

Kom: +420 602 578 094

E-mail: pavel.friedel@dpb.cz

 

Ing. Václav Uvíra

Technolog Energetyk ds. Produkcji Energii Elektrycznej i Ciepła

Tel.: +420 558 612 235

E-mail: vasek.uvira@dpb.cz

 

Břetislav Špalek

Kierownik Działu Utrzymania i Ruchu

Tel.: +420 558 612 148

Kom.: +420 724 132 988

E-mail: bretislav.spalek@dpb.cz

 

Mgr. Ing. Wojciech Haczek

Kierownik Oddziału w Polsce

Tel.: +420 558 612 469

Kom.: + 48 693 429 181, +420 724 200 499

E-mail: wojciech.haczek@dpb.cz
© 2010-2021 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.