Energetyka

Spółka eksploatuje 24 jednostki kogeneracyjne, spalające gaz kopalniany do celów produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Jednostki kogeneracyjne są małymi zdecentralizowanymi źródłami energii. W ostatnim czasie realizowana jest modernizacja urządzeń w celu zapewnienia wykorzystania również gazu o zawartości metanu 25 – 35%. Bez tej modernizacji nie byłoby możliwe wykorzystanie niskoprocentowego gazu.

Wykorzystanie gazu kopalnianego w jednostkach kogeneracyjnych eliminuje wyraźny efekt cieplarniany metanu, powstający w wyniku jego uchodzenia do atmosfery, i jednocześnie pomaga zapewnić bezpieczeństwo wyrobisk górniczych i obszarów zamieszkałych, dotkniętych działalnością górniczą.


Kontakt

Ing. Pavel Friedel

Kierownik Dywizji Energetyki

Tel.: +420 558 612 149

Kom: +420 602 578 094

E-mail: pavel.friedel@dpb.cz

 

Ing. Václav Uvíra

Technolog Energetyk ds. Produkcji Energii Elektrycznej i Ciepła

Tel.: +420 558 612 235

E-mail: vasek.uvira@dpb.cz

 

Břetislav Špalek

Kierownik Działu Utrzymania i Ruchu

Tel.: +420 558 612 148

Kom.: +420 724 132 988

E-mail: bretislav.spalek@dpb.cz

 
© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.