Energetika

V roce 2005 společnost zahájila kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z důlního plynu v kogeneračních jednotkách s pístovými plynovými motory. Po prvních instalacích byl vypracován program výstavby cca 30 MW instalovaného výkonu kogeneračních jednotek (KGJ) na uzavřených i činných dolech v OKR. Tento program výroby elektrické energie se stal nosnou činností společnosti.

Kogenerační jednotky jsou malé decentralizované energetické zdroje. Společnost využívá KGJ pro spalování důlního plynu s obsahem metanu 35 - 60 %. KGJ vyrábí elektrickou energii, která je dodávána do distribuční sítě nebo spotřebována v místě výroby. Tepelná energie je dle místních podmínek využita pro vytápění objektů a přípravu teplé užitkové vody v místě instalace jednotky.

Při instalaci kogeneračních jednotek na jednotlivých lokalitách společnost prioritně spolupracovala s partnerskou firmou Green Gas Germany, u které využívala její know-how v oblasti projektování, provozu a údržby kogeneračních jednotek na základě více než 20-letých zkušeností v Německu. Metan obsažený v důlním plynu je spálen (včetně nízkoprocentního důlního plynu <30%), a tak je eliminován výrazný skleníkotvorný efekt metanu při jeho úniku do atmosféry a současně zajištěná bezpečnost důlních děl a obydlí zasažených hornickou činností.

Provoz kogeneračních je řízen dispečerským pracovištěm společnosti. Pro výrobu a prodej el. energie a tepla společnost vlastní příslušné licence vydané Energetickým regulačním úřadem v České republice.

Green Gas DPB, a.s. - kogenerace


Rychlý kontakt

Ing. Pavel Friedel

vedoucí Divize energetiky
Tel.: +420 558 612 149
Mobil: +420 602 578 094
E-mail: pavel.friedel@dpb.cz

Ing. Václav Uvíra

energetik výroby elektrické energie a tepla
Tel.: +420 558 612 235
E-mail: vasek.uvira@dpb.cz

Břetislav Špalek

vedoucí úseku údržby a provozu
Tel.: +420 558 612 148
Mobil: +420 724 132 988
E-mail: bretislav.spalek@dpb.cz

Mgr. Ing. Wojciech Haczek

projektový manažer
Tel.: +420 558 612 469
Mobil: +420 724 200 499
E-mail: wojciech.haczek@dpb.cz