Energetika

Společnost provozuje 24 kogeneračních jednotek spalujících důlní plyn za účelem výroby elektrické energie a tepla.

Kogenerační jednotky jsou malé decentralizované energetické zdroje. V poslední době dochází k úpravě zařízení, kterou je zajištěno využití plynu i s obsahem metanu 25 – 35%. Bez této úpravy by již nízkoprocentní plyn nebylo možno využívat.

Využití důlního plynu v kogeneračních jednotkách eliminuje výrazný skleníkotvorný efekt metanu při jeho úniku do atmosféry a současně přispívá k zajištění bezpečnosti důlních děl a obydlí zasažených hornickou činností.

Green Gas DPB, a.s. - kogenerace


Rychlý kontakt

Ing. Pavel Friedel

vedoucí Divize energetiky
Tel.: +420 558 612 149
Mobil: +420 602 578 094
E-mail: pavel.friedel@dpb.cz

Ing. Václav Uvíra

energetik výroby elektrické energie a tepla
Tel.: +420 558 612 235
E-mail: vasek.uvira@dpb.cz

Břetislav Špalek

vedoucí úseku údržby a provozu
Tel.: +420 558 612 148
Mobil: +420 724 132 988
E-mail: bretislav.spalek@dpb.cz