Speciální sanační práce

Společnost nabízí:

v oblasti plynové prevence

  • provádění průzkumu výstupu důlních plynů na povrch (atmogeochemický průzkum),
  • zpracování projektové dokumentace protiplynových opatření při zajištění nemovitého majetku,
  • realizaci protiplynových opatření.

v oblasti ekologie

  • projekty sanací ekologických zátěží,
  • projekty sanací a revitalizací po ukončené hornické činnosti
  • inženýring sanačních prací
  • sanační a postsanační monitoring
  • atmogeochemický průzkum
  • supervizní a odborná kontrolní činnost
  • poradenství a expertní posudková činnost

Rychlý kontakt

Ing. Petr Hemza, Ph.D.

ředitel pro inovace a geologické služby
Tel.: + 420 558 612 231, + 420 558 612 213
Mobil: +420 602 532 860
E-mail: petr.hemza@dpb.cz

Ing. Dan Köhler

senior manažer
Tel.: +420 558 612 364
Mobil: +420 725 813 419
E-mail: dan.kohler@dpb.cz

Mgr. Ing. Wojciech Haczek

projektový manažer
Tel.: +420 558 612 469
Mobil: +420 724 200 499
E-mail: wojciech.haczek@dpb.cz