Zastosowanie unikalnej technologii wierceń wielkośrednicowych


Úterý 14. 1. 2020

Jedną z oferowanych przez spółkę Green Gas usług są prace wiertnicze i rekultywacyjne. W roku 2019 nasza firma realizowała jeden otwór wielkośrednicowy w kopalni węgla kamiennego spółki PG Silesia w miejscowości Czechowice-Dziedzice w Polsce. Wyjątkowość zastosowanej technologii wynika z rozmiarów i możliwości głowicy wiertniczej urządzenia, którym wykonano otwór.

Kierownik Dywizji Wierceń i Rekultywacji Inż. Dan Köhler oraz Inż. Tomáš Hečko – Kierownik Działu Wierceń Dołowych dodają: „Wiercenia w wyrobiskach dołowych służą przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa w podziemi oraz na potrzeby technologiczne. Celem wierceń na polskiej kopalni było skrócenie dróg wentylacyjnych poprzez realizację szybiku wentylacyjnego pomiędzy poziomem I i IV, o całkowitej długości 166,5 m. Kilkumiesięczne wiercenia rozpoczęto średnicą 190 mm i stopniowo poszerzano otwór do końcowej średnicy 1219 mm tak, aby osiągnąć zakładane przepływy powietrza wentylacyjnego przez zarurowany i częściowo pokryty torkretem szybik. Do zabudowy otworu użyto rury stalowe średnicy 1016 mm, a także zastosowano natrysk ścian mieszanką betonową miąższości 35 mm. Niniejszą udaną realizację uważamy, jako unikalną referencję dla ewentualnych kolejnych zadań w specjalności wierceń wielkośrednicowych.“


system image© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.