Spółka Green Gas DPB prowadzi innowacyjną technologię remediacji wód na bazie iniekcji otworowej


Úterý 4. 2. 2020

Spółka Green Gas DPB realizowała w roku 2019 na rzecz firmy MEGA, a.s. specjalistyczne wiercenia techniczne i prace iniekcyjne w lokalizacji ostrawskich lagun OSTRAMO, na obszarze występowania zanieczyszczeń wód podziemnych kwaśnymi solankami powstałymi z procesu rafinacji olejów. 

A na czym polega i jakie korzyści przynosi innowacyjna technologia remediacji środowiska precyzuje Ing. Dan Köhler: „W ramach prowadzonych prac przy pilotowym projekcie badawczym testowano innowacyjne technologie, które polegają na zatłaczaniu zasadowego wodorotlenku wapnia (wapna) za pośrednictwem otworów iniekcyjnych na próbnych poletkach doświadczalnych. Zadaniem było śledzenie interakcji kwaśnych solanek i zasadowego wapna na potrzeby stabilizacji i neutralizacji nawodnionych osadów żwirowych w podłożu osadników ścieków przemysłowych. Po przerwie technologicznej na czas reakcji chemicznej, w utworach nawiercono rdzeniowe otwory hydrogeologiczne, a woda podziemna z odebranych próbek została poddana analizom chemicznym. Wyniki analiz potwierdziły skuteczność nowej metody z zastosowaniem wapna na potrzeby stabilizacji środowiska gruntowo-wodnego, a to doskonała wiadomość!“

system image

system image

system image© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.