Innowacyjna technologia tzw. Tandem Mixer


Pátek 20. 12. 2019

Spółka Green Gas DPB spala w swych jednostkach kogeneracyjnych gaz kopalniany, czym przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno w podziemnych wyrobiskach kopalni węgla kamiennego, jak i na powierzchni terenów regionu ostrawsko-karwińskiego zamieszkałych przez tutejszych obywateli.

Palnym składnikiem gazu kopalnianego jest metan (CH4), którego koncentracja zmienia się z upływem czasu. Jednostki kogeneracyjne wykorzystujące metan i wytwarzające jednocześnie ciepło oraz energię elektryczną, mogły być spolegliwie użytkowane jedynie, gdy udział metanu w gazie kopalnianym był wyższy niż 30 %.

Nasi koledzy z Green Gas Germany opracowali specjalną innowacyjną technologię podwójnego mieszania spalanego gazu tzw. Tandem Mixer. Korzyścią jaką daje nam nowa technologia jest możliwość efektywnego zagospodarowania gazu o koncentracji metanu poniżej 30 % i który to dotychczas w ogóle nie był wykorzystywany.

Green Gas DPB w roku 2019 w swych jednostkach kogeneracyjnych Orlová oraz Odra dokonał montażu nowych instalacji, wykonał próby ruchowe i następnie wprowadził do trwałej pracy dwa Tandem Mixery. W chwili obecnej okazuje się, iż możliwym jest osiąganie równorzędnej produkcji energii elektrycznej, jak przy ruchu z dotychczas używanym gazem o zawartości metanu powyżej 30%.© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.