Głębokie otwory pod pompy ciepła w miejscowości Hradec Králové


Středa 22. 1. 2020

Spółka Green Gas DPB w okresie maj – sierpień 2019 w miejscowości Hradec Králové, na obiekcie budowy „Nowej siedziby ČSOB“ realizowała na rzecz spółki Geosan Group, a.s. łącznie 107 uzbrojonych otworów wiertniczych, a to z zastosowaniem podwójnej głowicy wiertniczej i przy głębokościach wierceń 180 m - 200 m dla celów instalacji pomp ciepła.

Następnie włącznie z horyzontalnymi przewodami obiegu głównego zainstalowano 5 szt. rozdzielaczy/kolektorów. Dzieła zrealizowano we współpracy z SG Geosan a.s. Sumarycznie w ten sposób odwiercono blisko 20 km otworów.

Zrealizowany poligon wiertniczy służył będzie, jako źródło energii do celów ogrzewania i chłodzenia budynku biurowego, który dzięki tym wyjątkowym rozwiązaniom technologicznym i całkowicie ekologicznej koncepcji danego obiektu, stanie się jednym z najbardziej progresywnych budynków w tej kategorii w Europie Środkowej.


system image

system image© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej firmy Green Gas International B.V.