Úspěšná příprava pro řešení starých ekologických zátěží


Pátek 5. 6. 2020

V období března až května realizovali naši zaměstnanci přípravné stavební práce pro komplexní sanaci staré ekologické zátěže ve společnosti Spolana s r.o. v Neratovicích. 

Celkem 234 vrtů do 4 m hloubek v linii pro vybudování záporové stěny, díky které dojde ke zpevnění povrchu stavební jámy, což v rámci sanačního projektu umožní vytvořit opěrné stabilizační opatření pro zemní práce při hloubení výkopů a pro odstraňování kontaminovaných zemin z lokality. Díky zpevnění stavební jámy bude možné bezpečně čistit zasažené území.

Naše činnosti spojené s vrtáním záporové stěny mobilní vrtnou soupravou WIRTH B1 byly provedeny pro generálního dodavatele sanačních prací sdružení AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a GEOSAN GROUP a.s.


system image system image© 2010-2021 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.