Společnost Green Gas DPB provádí inovativní sanační technologie na bázi injektáží


Úterý 4. 2. 2020

Společnost Green Gas DPB realizovala v roce 2019 pro MEGA, a.s. speciální technické vrtné a injektážní práce na lokalitě ostravských lagun OSTRAMO v místě výskytu kontaminace podzemních vod kyselými solankami z rafinace olejů. 

A v čem spočívá a jaké má přínosy inovativní sanační technologie upřesnil Ing. Dan Köhler: „V rámci prováděných prací na projektu pilotního pokusu byla testována inovativní technická sanační technologie, spočívající v zatlačování zásaditého hydroxidu vápenatého (vápno) prostřednictvím zatláčecích sond v ověřovacích polygonech. Účelem bylo vysledování interakce kyselých solanek a zásaditého vápna pro stabilizaci a neutralizaci zvodnělého štěrkového prostředí v podloží odtěžovaných kalů. Po technologické přestávce na chemickou reakci bylo prostředí provrtáno jádrovými hydrogeologickými vrty a podzemní voda podrobena chemickým analýzám na odebraných vzorcích. Výsledky analýz ukázaly, že se nová metoda využití vápna pro stabilizaci prostředí podzemních vod osvědčila, a to je skvělá zpráva!“

system image

system image

system image© 2010-2020 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.