Připravujeme areál Sviadnov k následné výstavbě


Úterý 19. 7. 2022

Společnost Green Gas RE, s.r.o. byla založena dne 17.10.2018 jako dceřiná společnost Green Gas DPB, a.s. a je vlastníkem průmyslového areálu ve Sviadnově na území bývalého dolu Staříč. 

Aktuálně společnost pracuje na projektu Green Energy Park Sviadnov – podpora předprojektové přípravy, který je spolufinancovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt se zabývá přípravou konverze brownfieldu ve Sviadnově s následnou výstavbou s důrazem na využití čisté energie.

Cílem Green Gas RE, s.r.o. je provést revitalizaci areálu odstraněním nepotřebných a nevyužívaných objektů po bývalém Dole Sviadnov a připravit toto území k novému využití v souladu s územním plánem obce. Celková disponibilní plocha areálu činí 43 000 m2. Regulativ zastavění dle územního plánu obce činí 95%. V roce 2019 byla zahájena sanace a revitalizace území Dolu Sviadnov, která probíhá dodnes. V současnosti se připravuje zadání pro zpracování studie proveditelnosti pro využití území.


system image

system image© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.