Nový manažer pro povrchové vrtné činnosti


Pátek 8. 1. 2021

Ing. Radomír Bystroň je od ledna novým vedoucím Střediska povrchových vrtů. 

Společnost Green Gas DPB je významným poskytovatelem vrtných prací o průměru od 72 mm do 419 mm a hloubky až 1 km. Za dobu své existence již firma realizovala více než 20 000 povrchových vrtů v celkové délce téměř 2 000 km. Díky jedné z nejmodernějších technologií v současném vrtání provádí celé spektrum vrtů: inženýrsko-geologické a hydrogeologické, vrty jako zdroje vod (studny), geologicko-průzkumné vrty, injektážní vrty, odplyňovací vrty, vrty pro vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin, sanační a monitorovací vrty.


system image© 2010-2021 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.