Nová, lehká a kompaktní….Naše nová vrtná souprava Nordmeyer 4x4 je tady!


Pondělí 30. 11. 2020

Green Gas nabízí širokou škálu vrtných činností a tato nová souprava umí vrty různých dimenzí v provedení s vrtným průměrem až 178 mm a do hloubky 300-350 m. Souprava patří k nejmodernějším svého druhu v České republice a je určena hlavně pro hloubení vrtů pro tepelná čerpadla a vrtů pro geologický a inženýrskogeologický průzkum, které nám dávají informace o skladbě podloží pro budoucí stavby. Vrty pro tepelná čerpadla na principu země-voda přináší tepelnou pohodu pro obytné budovy či velké průmyslové objekty. 

Předností nové vrtné soupravy je váha a kompaktnost. Díky své nízké váze a menším rozměrům se snadněji dostane i na komplikovaně přístupné lokality a je schopna pracovat v těch nejnáročnějších či stísněných terénních podmínkách. Umí vrtat souběžně se zavrtáváním pažnic k průběžné stabilizaci stěn vrtu. Realizace těchto dvou kroků zároveň umožňuje zrychlit činnosti až o 30 % oproti klasické technologii vrtání. Další výhodou je využívání elektronické předvolby režimů vrtání, což vede k usnadnění a zrychlení obslužných činností soupravy.

Nově tak Green Gas DPB má k dispozici celkem 10 vrtných souprav pro povrchové vrtání, které jsou připravené poskytovat kvalitní služby našim zákazníkům v oblasti vrtných prací v průměru 42 – 2 350 mm a do hloubky až 1 km.system imagesystem image© 2010-2021 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.