Inovujeme s maximálním využitím přírodních zdrojů


Pondělí 24. 5. 2021

Společnost Green Gas zprovoznila další dvě unikátní zařízení tzv. tandem mixery na lokalitách Vrbice a Muglinov, která umožňují spalování plynu s koncentrací metanu nižší než 30%.

Metan je hořlavý plyn, který je součástí důlních plynů a vyskytuje se na území Moravskoslezského kraje v souvislosti s produkcí černého uhlí. Green Gas zajišťuje těžbu důlního plynu, který následně spaluje v kogeneračních jednotkách s cílem vyrobit elektřinu a teplo.

„Usilujeme o maximální využití důlního plynu jako druhotného zdroje energie. Díky inovativní technologii patentované našimi kolegy z Green Gas Germany můžeme spalovat metan v důlním plynu s nižší koncentrací, než je 30% a tím mít v provozu kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektřiny i v lokalitách, kdy by to bez tohoto zařízení nebylo možné. Tandem mixer funguje jako směšovač plynu, čímž umožňuje ten správný průtok plynu v potřebném množství pro danou kogenerační jednotku.“ Ing. Jiří Koníček, ředitel pro výrobu

Využíváním i nízkoprocentního plynu zvyšujeme bezpečnost obyvatelů Ostravsko-karvinského revíru.© 2010-2022 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.