Specjalistyczne prace inżynierskie


Spółka oferuje specjalistyczne prace inżynierskie przede wszystkim dla głębinowych kopalń węgla kamiennego w Ostrawsko-Karwińskim Rejonie, a także za granicą. Specjaliści rozwiązują skomplikowane problemy związane z bezpieczeństwem czynnych oraz zamkniętych kopalń. Na terenie zamkniętych kopalń jest realizowany program prewencji gazowej mający na celu ochronę ludności oraz obiektów budowlanych przed wypływem gazu kopalnianego na powierzchnię. Zgodnie z wymogami prawnymi spółka projektuje, wykonuje oraz ocenia prace geologiczne.

Dla czynnych kopalń serwis inżynierski zajmuje się problematyką:

 • geomechaniki górotworu
 • odziaływania geofizycznego górotworu
 • wentylacji kopalń
 • odmetanowania kopalń
 • geologii oraz hydrogeologii
 • obliczenia zasobów węgla kamiennego oraz gazu
 • eksploatacji sieci sejsmologicznej (monitoring zjawisk sejsmicznych oraz tąpnięć w Ostrawsko-Karwińskim Rejonie)

W ramach usług inżynierskich spółka jest zapisana na listę rzeczoznawców Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej.


Na obszarach dotkniętych wpływem działalności górniczej lub przemysłowej, dla potrzeb obywateli, prywatnych lub państwowych instytucji spółka oferuje następujące usługi:

 • pomiar koncentracji metanu w powietrzu glebowym (metan screening),
 • pomiar dynamiki wypływu metanu na powierzchnię,
 • projekty zabiegów prewencyjnych dla celów zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w związku z niekontrolowanym wypływem metanu,
 • prace geofizyczne,
 • projektowanie, wykonanie oraz ocena prac geologicznych oraz hydrogeologicznych,
 • audyty ekologiczne,
 • analizy ryzyka,
 • prace pomiarowe

Serwis inżynierski wprowadził oraz wykorzystuje zintegrowany system zarządzania (QMS, EMS, BOZP)
Kontakt:


Ing. Milan Stoniš,
kierownik dywizji geologii i bezpieczeństwa

Tel.: +420 558 612 222

+420 558 612 330

Mobil: +420 732 955 598

E-mail: milan.stonis@dpb.czIng. Vladimír Kičmer,
kierownik wydziału miernictwa i geologii

Tel.: +420 558 612 474

E-mail: vladimir.kicmer@dpb.czIng. Alexander Przeczek,
kierownik wydziału geomechaniki i geofizyki

Tel.: +420 558 612 439

Mobil: +420 737 522 350

E-mail: alexander.przeczek@dpb.czIng. Pavel Malucha, Ph.D.,
kierownik wydziału hydrogeologii

Tel.: +420 558 612 440

Mobil: +420 725 775 609

E-mail: pavel.malucha@dpb.cz

Aktualne informacje

Szukać

Language


© 2010-2016 Green Gas DPB, a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej spółki Green Gas B.V.