Prace wiertnicze


Od ponad 40 lat firma wykonuje wiercenia dołowe w czynnych kopalniach węgla kamiennego w Ostrawsko-Karwińskim Rejonie (OKR). Od połowy lat 90 spółka realizuje także prace wiertnicze z powierzchni. Wiercenia powierzchniowe są prowadzone jak w Ostrawskim. Wykonawstwo wierceń dołowych na czynnych kopalniach w OKR, tak na terenie całej Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej w przypadku odwiertów pod pompy ciepła.

Wiercenia dołowe są realizowane w bardzo skomplikowanych warunkach geologicznych, które weryfikują przygotowanie technicznych brygad wiertniczych oraz pracowników technicznych. Cenne doświadczenia zostały także uzyskane podczas realizacji zagranicznych zlecań w Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Turcji oraz w Szwajcarii.

Doświadczenia z dołowych stanowisk pracy zostały również z powodzeniem wykorzystane podczas prowadzenia prac wiertniczych dla celów budownictwa podziemnego (tunele, miejskie kolektory itd.).

Wiercenia powierzchniowe są wykorzystywane do niwelowanie skutków działalności górniczej (poszukiwanie oraz rozpoznawanie starych wyrobisk kopalnianych, mikropale) i dla prewencji przed wypływem metanu kopalnianego na powierzchnię (odwierty degazacyjne). Spółka głębi także otwory dla potrzeb własnych do zamkniętych przestrzeni zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego w celu eksploatacji gazu dołowego.

Od 2001 roku spółka wykonuje odwierty pod pompy ciepła. Do odwiertu brygada wiertnicza zapuści specjalne plastikowe kolektory, zapewniające dostawy niskotemperaturowej energii górotworu do pompy ciepła w celu ogrzewania obiektów.

Prace wiertnicze są wykonywane w bliskiej współpracy z specjalistycznymi usługami inżynierskimi spółki – pomiary karotażowe w odwiertach wraz z ich interpretacją oraz geologiczną oceną odwiertu.

Dział wiertniczy wprowadził oraz wykorzystuje zintegrowany system zarządzania (QMS, EMS, BOZP)


Kontakt:Ing. Miroslav Janků,
kierownik dywizji prac wiertniczych

Tel.: +420 558 612 250

E-mail: miroslav.janku@dpb.czIng. Tomáš Hečko
,
główny technolog, projektant

Tel.: +420 558 612 428

E-mail: tomas.hecko@dpb.cz


Ing. Stanislav Kuča,
kierownik działu handlu wierceń powierzchniowych

Tel.: +420 558 612 276

Tel. kom.: +420 604 609 193

E-mail: stanislav.kuca@dpb.czJindřich Šindler,
Tel.:+420 558 612 261

Tel. kom.:+420 720 413 924

E-mail: jindrich.sindler@dpb.cz

Aktualne informacje

Szukać

Language


© 2010-2016 Green Gas DPB, a.s., wszelkie prawa zastrzeżone. Firma jest częścią międzynarodowej spółki Green Gas B.V.